Majanduskriis rõhub elukindlustajaid siiamaani

 (2)
Majanduskriis rõhub elukindlustajaid siiamaani
Foto: Siim Lõvi

Elukindlustajate kogutud kindlustuspreemiad on võrreldes 2008. aastaga vähenenud viiendiku võrra. Veelgi suuremad käärid on kindlustusnõuete väljamaksetes - need on alanenud tervelt kolmandiku.

Viimaste aastate kindlustusmaksete laekumine on olnud ebaühtlane ja üldiselt langeva trendiga, tunnistab Ergo Life Insurance Eesti filiaali elu- ja ravikindlustuse juht Taivo Saar. Tema hinnangul on selle põhjus masu, mille inertsi mõju avaldus ka III kvartalis, kirjutab Äripäev.

Samuti on kindlustuspreemiate vähenemist tinginud maksusoodustuse kaotamine riskirikkasse elukindlustustootesse, märkis SEB elu- ja pensionikindlustuse juht Indrek Holst. Kõiki neid asjaolusid arvesse võttes kogus näiteks SEB kolmanda samba kindlustustoodetesse kaks miljonit eurot vähem kui kolme aasta eest.

Ka finantsinvestorite peataolek süvendab langust kindlustusturul. Mandatum Life Insurance Baltic SE juhi Imre Madisoni sõnul kehtib seaduspära - kui finantsturud kasvavad, on investeerimisriskiga elukindlustuse osakaal enam kui pool elukindlustusturu mahust. Kui turud on languses, otsivad investorid kindlamaid vahendeid.

"Peamiselt sõlmitakse riskielukindlustuse lepinguid, kus kindlustuspreemia on suhteliselt väike ja mõju preemiatele marginaalne," sõnas Taivo Saar.