Majandusministeeriumi kantsleriks saab Marika Priske


Täna kinniti Vabariigi Valitsuse istungil majandusministeeriumi kantsleriks Marika Priske, kes asub tööle alates järgmise nädala esmaspäevast, teatas ministeerium

Majandusminister Mihkel Pärnoja sõnul tugines ta M. Priske kasuks otsust langetades tema senisele haridus- ja teenistuskäigule, samuti pidas minister valiku tegemisel oluliseks, et kantsler tuleks väljastpoolt ministeeriumi süsteemi. "Majandusministeeriumi pideva arengu ja haldusreformi situatsioonis vajab majandusministeerium uusi ja uuenduslikke lähtekohti meie organisatsiooni kujundamisel. Usun, et Marika Priske kogemused erasektorist ning tema rahulikkus ja järjekindlus aitavad tagada majandusministeeriumi teovõime, edasise arengu ja stabiilsuse", sõnas M.Pärnoja.

Majandusministeeriumi põhimääruse kavandatavate muudatuste kohaselt oleks kantsleri töövaldkonnaks eelkõige ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste efektiivse tegevuse, omavahelise integreerituse ja pideva arengu tagamine. Võrreldes senise kantsleri ametikoha ülesannetega väheneks sisulise tegevuse koordineerimise maht, mis jääks asekantslerite kureerida.

Marika Priske sõnul pakub kantsleri ametikoht talle võimalust kogemusi jagada ja saada. "Avaliku sektori ümberkujundamisprotsess ning riiklike struktuuride areng pakub enese proovilepaneku võimalust, vajalikke kogemusi ja piisavalt väljakutset igale riikliku organisatsiooni juhile. Usun, et suudan oma senised kogemused erasektorist rakendada majandusministeeriumi ja tema allasutuste muutmisel tugevaks ja ühtseks organisatsiooniks", sõnas Marika Priske.

Marika Priske on sündinud 5.oktoobril 1966 a Pärnus ning lõpetanud Tartu Ülikooli majandusküberneetika erialal. Priske töötas alates 1999 kuni siiani Eesti Krediidipanga Pärnu filiaali juhatajana, 1996-1999 Hoiupanga/Hansapanga Pärnu linnakontori juhatajana, 1994-1996 Hoiupanga Pärnu linnakontori laenujuhina ning aastatel 1990-1994 Pärnu Linnavalitsuse arendusosakonna majanduskonsultandina.