Majandusminister Simson: Eesti-Leedu energiakoostöö põhineb sarnastel strateegilistel huvidel

 (11)
Majandusminister Simson: Eesti-Leedu energiakoostöö põhineb sarnastel strateegilistel huvidel
Majandus- ja taristuminister Kadri SimsonFoto: Jaanus Lensment

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson viibib täna Vilniuses, kus arutab Leedu energeetikaminister Žygimantas Vaičiūnasega elektrivõrkude sünkroniseerimist Lääne-Euroopaga, koostöövõimalusi taastuvenergeetikas ja regionaalse gaasituru arenguid.

„Mul on hea meel, et Eesti, Läti ja Leedu on liikunud jõudsalt, ühendamaks elektrivõrgud Lääne-Euroopaga. Eesti jaoks on oluline, et sünkroniseerimine suurendaks meie energiajulgeolekut, tagaks piisava varustuskindluse ning ei piiraks energiakaubandust teiste EL-i liikmesriikidega.

Seni tehtud uuringud osutavad, et nende tingimuste täitmiseks vajame lisaks olemasolevale täiendavat ühendust Poola ja Leedu vahele. Nii on tagatud piisav ühendatus, elektrituru toimimine ning puudub vajadus täiendavate ja kulukate reservvõimsuste järgi,“ ütles minister.

„Et tagada Euroopa Liidu toetus võrkude ehitamiseks, tuleb jõuda ühise lahenduseni juuni lõpuks, kui on selged käimasolevate uuringute tulemused,“ lisas ta.

Simsoni sõnul tuleb edasi liikuda ka ühtse gaasituruga, mis suurendab eri müüjate vahelist konkurentsi.

„Eesti on seisukohal, et gaasiturg peab toimima turupõhiselt, meil on ju olemas positiivne kogemus ühtse elektrituru loomisega. Uued ühendused nagu Balticconnector, Leedu-Poola vaheline gaasitoru ja LNG impordi võimekusega sadamad Läänemerel tagavad stabiilse piisava pakkumise ja varustuskindluse. Pärast Leedu-Poola gaasiühenduse valmimist on meie huvi tagada torugaasi ja LNG võrdne konkurents Balti gaasiturul.“

Seotud lood:

Uue teemana arutavad Simson ja Vaičiūnas koostöö üle taastuvenergia alal.

„Euroopa Liit ootab aasta lõpuks liikmesriikidelt energia- ja kliimaeesmärkide saavutamise tegevuskavu. Kavade koostamise valguses soovin arutada koostöövõimalusi Leeduga näiteks tuuleenergia arendamisel. Leedus on hästi käivitunud ka biomassi börs, mis on samuti hea algatus liikmesriikide üleseks koostööks,“ lausus minister.

Simson kohtub Vilniuses ka Eesti-Leedu kaubanduskoja esindajatega.