Maksuamet alustab tuludeklaratsioonide järelkontrolli


Maksuamet alustab tuludeklaratsioonide järelkontrolli
Foto: Andres Putting

Maksu- ja tolliamet võtab lähiajal ühendust nende 4609 maksumaksjaga, kes ei ole veel oma 2011. aasta tuludeklaratsiooni esitanud või on oma tuludeklaratsioonis jätnud mingid tulud deklareerimata.

Võrreldes 2010. aastaga on mainitud inimeste arv vähenenud 6159 võrra, teatas maksu- ja tolliamet.

Nendest 4609 inimesest ei ole 1898 oma tuludeklaratsiooni veel esitanud, kuigi maksu- ja tolliameti hinnangul on neil see kohustus. Maksu- ja tolliamet selgitab välja, kas neil inimestel on kohustus tasuda täiendavat tulumaksu.

Tulumaksu tasumise kohustus tekib näiteks, kui inimene on välja üürinud oma korteri, müünud kasvava metsa raieõigust või metsa, saanud tulusid välismaalt vms.

Ühendust võetakse ka 2711 inimesega, kellel on küll tuludeklaratsioon esitanud, kuid andmete analüüsimisel selgus, et nad ei ole deklareerinud kõiki oma tulusid. Välja on jäänud välistulud, metsamaterjali müük, korteri välja üürimine, kinnisvara müük vms.

„Võrreldes eelmise aastaga on inimeste arv, kellega amet ühendust võtab tunduvalt vähenenud," ütles maksu- ja tolliameti teeninduskorralduse osakonna juhtivspetsialist Hannes Udde. „See näitab, et inimesed on järjest maksukuulekamad ja deklareerivad oma tulusid üha rohkem," lisas Udde.

Järelkontroll ei tähenda alati seda, et juurde määratakse täiendavat tulumaksu. Kontroll võib tähendada ka seda, et maksu- ja tolliametil tuleb tulumaksu tagastada. Nimelt on maksumaksjal lisaks kohustusele deklareerida kõik oma tulud ka õigus kasutada maksusoodustust, nt eluasemelaenu intressidelt, koolituskuludelt, annetustelt jne. Lõplik juurdemaksmisele või tagastamisele kuuluv summa saadakse tulude ja kulude kogumis.

Juhul, kui juurde määratud tulumaksu kohene tasumine ei ole võimalik, on isikul õigus taotleda tekkinud maksuvõla tasumise ajatamist. Mugavalt saab taotluse esitada e-keskkonnas juhul, kui maksuvõlg koos intressidega jääb vahemikku 50-600 eurot ja soovitud ajatamise periood on kuni 6 kuud. Maksuvõla tasumise ajatamine tähendab maksuvõla (sh intressivõla) tasumist igakuiste maksetena kinnitatud maksegraafiku alusel.

2010. aasta tuludeklaratsioonide järelkontrollidega määrati täiendavalt tasumisele 1,6 miljonit eurot tulumaksu. 2011. aasta eest esitati maksu- ja tolliametile üle 562 000 tuludeklaratsiooni, mille alusel kuulus tagastamisele 100 miljonit eurot tulumaksu, juurde määrati üle 26 miljoni euro tulumaksu.