Maksuamet: GPS ei ole kohustuslik eraettevõtete ega ka riigisektori autodel

 (16)
Maksu-ja tolliameti uus maja
Maksu-ja tolliameti uus majaFoto: Andres Putting

GPS ei ole ainuke või tungivalt soovitatav vahend auto kasutuse tõendamiseks ei erasektori ega ka riigisektori jaoks. Täiesti sobiv see, kui ettevõte või riigiasutus koostab eranditult ametisõitudeks kasutatavate sõiduautode kohta autode kasutamiskorra ja jälgib siis sellest kinnipidamist, ütles Ärilehele MTA kontrolliosakonna juhataja Jaanus Värk.

GPS seade, mida rahandusministeerium üritab erasektorile agaralt „maha müüa“, oli eelmisel aastal vaid 179 riigiautol, sõidupäevikut peeti 1529 auto kohta, selgus Eesti Maksumaksjate Liidu kogutud andmetest riigisektori ametiautode kasutamise kohta. Kokku on ministeeriumidel ning riigiasutustel ja -ametitel 2907 sõidukit.

"Maksu- ja tolliamet ei pea sõiduki kasutamise tõendamisel GPSi eelistatumaks võrreldes teiste võimalustega. Me ei ole suhtluses maksumaksjaga ega avalikkusega ka rõhutanud, et GPS kuidagi eelistatum lahendus oleks. Ka käibemaksuseadus ei kehtesta konkreetseid tõendamise nõudeid, seega GPS ei ole kohustuslik," ütles Värk vastuseks Ärilehe küsimusele, mis riigisektori autodel on GPS seade vaid vähestel, sama ajal kui firmaautode käibemaksumuudatusega seoses seda ettevõtetele tungivas toonis soovitati.

Värk märkis, et tavaliselt on GPS erasektoris kasutusel pigem ettevõtjate enda initsiatiivil, et kontrollida oma töötajaid ettevõtte sõidukite kasutamisel või korraldada paremini autodega seonduvat logistikat.

Näiteks MTA-s on kehtestatud ametiautode kasutamiskord. "Ametiautode broneerimiseks on olemas eraldi IT-rakendus, kus pannakse kirja sõitjate nimed, sõiduaeg, lähte- ja sihtkohad ning sõidueesmärk. Samuti fikseeritakse hodomeetri alg- ja lõppnäit. Kui autot tangitakse, pannakse kirja ka tangitud kütuse kogus," selgitas Värk.

Ta lisas, et selline IT-rakendus ei ole iseenesest muidugi piisav sõiduki kasutust tõendama - oluline on, milliseid andmeid sellega kogutakse.

"Kui pannakse kirja sõitjate nimed, sõiduaeg, lähte- ja sihtkohad, sõidueesmärk, fikseeritakse hodomeetri alg- ja lõppnäit ning tankimisinfo, siis on see maksuhalduri jaoks sobivaks tõendiks, mida on võimalik kontrollida. Meile teadaolevalt on ka arendajaid, kes loovad sõitude üle arvestuse pidamise mobiilirakendusi, kuhu saab selliseid andmeid koguda ning mis teeksid seeläbi ettevõtjatele ja autokasutajatele arvestuse pidamise mugavamaks," rääkis Värk ja lisas, et kui ettevõtja jaoks on lihtsam GPS-i kasutamine, siis arvestab amet ka selle andmeid.

"Et maksukohustuslasel oleks lihtsam maksuhalduri küsimustele vastata ja näidata, et eranditult ettevõtluses kasutatav sõiduauto on tõepoolest sellise kasutusotstarbega, soovime koostöös ettevõtjatega töötada välja erinevaid arvestuse pidamise võimalusi," rääkis MTA kontrolliosakonna juhataja.

MTA-l on lähiajal plaanis kokku saada ettevõtlusorganisatsioonidega, et kuulata ettevõtjate ettepanekuid, kuidas peaks olema 100% ettevõtluses kasutatavate autode arvepidamine ettevõttes korraldatud, et oleks tagatud ettevõtjate võrdne kohtlemine.