Maksuamet hakkab saama 1000 eurot ületavate tehingute kohta elektroonselt infot

 (265)
Valitsuse pressikonverents 09.05.13
Jürgen LigiFoto: Eero Vabamägi

Eile kogunenud maksupettuste tõkestamise valitsuskomisjon keskendus käibemaksupettustele ja soovib võimalikult ruttu kehtestada süsteemi, kus maksuamet hakkaks saama 1000 eurot ületavate tehingute kohta automaatset infot, mis võimaldab kõrvutada müüjate ja ostjate tegevust.

Muuhulgas toetas komisjoni ettepanekut pikendada käibemaksu tagastusnõude kontrolli aega ja laiendada pöördmaksustamine kõigile väärismetallidele.

Minister Jürgen Ligi sõnul on igati kiiduväärt komisjonis arutatud vajadus käibemaksu maksukontrolli tehnoloogiliseks kaasajastamiseks, milleta jääks kontroll maha muust elektroonsest maksumaksja teenindamisest ja arvepidamisest. Ettepanekut on toetanud ka mitmed ettevõtted.

„Käibemaksupettus on maksupettuse jõhkraim vorm,“ ütles minister Jürgen Ligi. „Siin ei ole tegu vaid maksu mittemaksmise, vaid ka riigilt endale juurde petmisega. Maksude tõstmist ei saa vältida, kui maksuraha kulub petturite rikastamiseks.“

„Kõik äriühingud on luubi all, aga kontroll on pisteline,“ ütles Ligi. Tema sõnul ei toimu käibemaksupettused ainult kütusega. „Kui firma toodab kaitseväele rõivaid, siis pole teda miski takistanud tegemast fiktiivseid börsitehinguid ehk eksportimast Lätti eksklusiivseid kaupu,“ tõi Ligi valitsuse pressikonvertentsil näite.

Seotud lood:

Ligi tõdes, et käibemaksupettuste all on väga suured summad.

Riigi mullune kahju 222 miljonit eurot

Uue plaanitava süsteemiga hakkab MTA saama elektroonsel kujul Eesti siseste üle 1000 euro piiri ületavate tehingute kohta infot tehingupartneritelt automaatselt käibedeklaratsiooni (elektroonse) lisana.

Tehingupartnerite andmete automaatne võrdlus võimaldab teha senisest kiiremat riskianalüüsi ning suunata revidentide töö andmete kogumiselt reaalsele kontrollitegevusele. See loob süsteemse aluse käibemaksupettustega võitlemiseks, eelmisel aastal sai riik kahju 222 miljonit eurot.

Käibemaksu tagastamistähtaeg kahekordistub

Komisjon toetas maksu- ja tolliameti ettepanekut pikendada käibemaksu tagastusnõude kontrolli aega. Praegu saab nõude õigsust kontrollida 30 päeva, pärast seda peab riik hakkama maksma intressi.

Maksu- ja tolliameti peadirektori Marek Helmi ettepanekul võiks intressivaba kontrolliperiood olla 60 päeva. "94 protsenti ettevõtete tasutud käibemaksust tagastatakse kolme päeva jooksul. MTA-l peaks olema kahtlaste tehingute kontrollimiseks piisav aeg ja riik ei peaks sellele peale maksma,“ selgitas Helm. Eelkõige puudutab see tema sõnul piiriüleste tehingute kontrolli.

Pöördmaksustamist laiendatakse kõikidele väärismetallidele

Samuti toetas komisjon pettuste vähendamiseks pöördmaksustamise laiendamist kõikidele väärismetallidele, praegu kehtib see kullale, milles puhta kulla sisaldus on vähemalt 325 tuhandikku kaaluosa.

Maksude tasumise vältimiseks müüvad petturid sulatatud kulda, sellega jäi riigil viimase aasta jooksul saamata ligi kaheksa miljonit eurot.

Komisjon sai ka infot järgmise aasta 1. juulil jõustuva majandustegevuse seadustiku muudatuste kohta, mis võimaldab maksu-ja tolliametil kohaldada ettevõtja suhtes majandustegevuse keeldu tähtajaga kuni 1 aasta juhul, kui ettevõtja on rikkunud olulisi majandustegevuse nõudeid. Selle korral kaotab isik õiguse tegutseda keelamise otsuses märgitud tegevusalal ettevõtjana ning olla sama ala juriidilise isiku juhtorgani liige või muul viisil osaleda sellise juriidilise isiku juhtimises.

Maksupettuste tõkestamise valitsuskomisjoni kuuluvad mitme ministeeriumi, samuti maksu- ja tolliameti ning tööandjate keskliidu volikogu, kaitsepolitsei, politsei- ja piirivalveameti ning kaubandus- ja tööstuskoja esindajad. Selle ülesanne on töötada välja abinõusid maksupettuste tõkestamiseks.