Maksuamet plaanib skeemitajate kohtulahendi valguses nõustamisteenuse pakkumist

 (12)
Maksuamet plaanib skeemitajate kohtulahendi valguses nõustamisteenuse pakkumist
Foto: Andres Putting

Riigikohus avalikustas möödunud reedel otsuse, millega anti õigus maksuhaldurile, kes kvalifitseeris äriühingu juhatuse liikmete OÜ-de poolt äriühingule osutatud teenused ning nende eest esitatud tasud ümber vastavalt töösuhteks ja palgaks.

Maksu- ja tollimametist öeldi Ärilehele, et tegemist on olulise tähtsusega otsusega, mis kinnitas nende senist lähenemist olukordades, kus tööjõumaksudest kõrvalehoidmise eesmärgil on loodud näilik olukord ettevõtetevahelisest teenuse osutamisest.

„Eeldame, et riigikohtu otsusest tulenevalt korrigeerivad sellist skeemi kasutanud ettevõtjad edasist maksukäitumist. Et ettevõtted saaksid paremini juhinduda riigikohtu otsusest, oleme plaaninud lähiajal ka vastava nõustamisteenuse pakkumist,“ ütles MTA avalike suhete juht Rainer Laurits.

Selle kohta, kui palju taolist skeemitamist Eestis esineb, maksuamet konkreetset statistikat ei kogu.

Lauritsa sõnul on MTA jaoks kõige keerulisem analoogsete juhtumite lahendamisel tehingute tegeliku sisu tuvastamine, sest tehingute tegijad ei taha tunnistada, et vorm ei vasta sisule.

Teenuse osutamine ja tööleping

Riigikohtu lahendist (täismahus lahendiga saate tutvuda siin) võib lugeda, et maksuhalduri järelduste kohaselt sõlmis AS Sirowa Tallinn 01.08.2005 juhatuse liikmetele kuuluvate osaühingutega lepingud konsultatsiooniteenuse osutamiseks, kuid tegelikult oli tegemist juhatuse liikmetega varem sõlmitud töölepingute jätkumisega ning isikud täitsid sisuliselt samu ülesandeid, mis ka töölepingute kehtivuse ajal.

Riigikohtu kolleegium nõustus maksuhalduri ja eelnevate kohtuastmetega, et asjas kogutud tõendid viitavad sellele, et lepingupooled jätkasid varem kehtinud töölepingutest tulenevate kohustuste täitmist, mistõttu oli õige äriühingutega sõlmitud käsunduslepingute ümberkvalifitseerimine maksukorralduse seaduse alusel just töölepinguteks.