Maksuameti juht määrati inspektsiooni nõukokku


Valdur Laid, TeliaSonera juht
Valdur Laid, TeliaSonera juhtFoto: Priit Simson

Valitsus kinnitas rahandusministri ettepanekul finatsinspektsiooni nõukogu uueks liikmeks maksu- ja tolliameti peadirektori Valdur Laidi ja ministeeriumi kantsleri Veiko Tali nõukogus jätkamise.

Veiko Tali on 2011. aasta 27. jaanuarist rahandusministeeriumi kantsler ja finantsinspektsiooni nõukogu liige aastast 2001. Valdur Laid on tänavu 1. juunist maksu- ja tolliameti peadirektor ning tal on enam kui 20-aastane juhtimiskogemus telekommunikatsiooni-, finants- ja avalikust sektorist.

Vastavalt finantsinspektsiooni seaduse § 10 lõikele 2 on nõukogu liikme volituste tähtaeg kolm aastat nõukogu liikmeks nimetamisest.

Finantsinspektsiooni nõukogu koosneb kuuest liikmest. Ametikoha järgi on nõukogu liikmed rahandusminister Toomas Tõniste ja Eesti Panga president Ardo Hansson. Lisaks kuuluvad nõukokku keskpanga asepresident Madis Müller ja keskpanga nõukogu liige Rein Minka.

Nõukogu nimetatavatest liikmetest nimetab pooled rahandusministri ettepanekul valitsus ja pooled Eesti Panga presidendi ettepanekul Eesti Panga Nõukogu.