Maksumaksjate liit ootab maksumaksja sõbra ja vaenlase nominente

 (13)
Jaan Männik
Jaan Männik- Eesti Panga nõukogu esimeesFoto: Vallo Kruuser

Eesti Maksumaksjate Liit kuulutab igal aastal välja maksumaksja sõbra ja maksumaksja vaenlase tiitlid ning taas on kätte jõudnud aeg välja käia inimeste või organisatsioonide nimed, kes need tiitlid oma eelmise aasta tegevusega välja teeninud on.

Maksumaksja sõbra tiitel antakse isikule, kes on aasta jooksul oma tegude või sõnadega avaldanud kõige positiivsemat mõju maksumaksja õigustele, teadlikkusele ja rahakotile. Maksumaksja vaenlase tiitel antakse isikule, kelle sõna ja tegu või tegevusetus on aasta jooksul muserdanud maksumaksjat ja laastanud tema rahakotti.

"Ootame kõigilt huvilistelt ettepanekuid 2013. aasta sõbra ja vaenlase tiitli saajate kohta. Teretulnud on ka ettepanekud täiendavate tiitlite andmiseks või mõne olulise sündmuse muul moel äramärkimiseks," teatas maksumaksjate liit.

Maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli saajad kuulutatakse välja 13. veebruaril 2014.

Anna maksumaksjate liidule teada, kellele võiks tiitel seekord minna.

Maksumaksja sõbrad ja vaenlased lähiminevikust

Eelmisel aastal sai Maksumaksja sõbra tiitli Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik Eesti Pan­gas läbi viidud reformide eest.

Maksumaksja vaenlase tiitli sai majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts rahvusliku lennukompanii AS Estonian Air halva juhtimise eest.

2011. aastal Maksumaksja sõbra tiitlit välja ei antud. Kodualuse maa maksuvabastuse kehtestamise eest anti ergutusauhind Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele ja lohutusauhind IRL esimehele Urmas Reinsalule.

Eriauhind anti AS-le Eesti Statoil Tallinna müügimaksu vaidlustamise eest halduskohtus.

Maksumaksja vaenlase tiitli sai sotsiaalminister Hanno Pevkur ning maksumaksja vaenlase abilise tiitlid said peaminister Andrus Ansip ja rahandusminister Jürgen Ligi töötuskindlustusmakse määra vähendamata jätmise eest.

2010. aastal pälvisid Maksumaksja sõbra tiitli Harku Vallavalitsus ja 14 volikogu liiget ning Jõgeva Vallavalitsus ja 14 volikogu liiget, kes algatasid ja võtsid vastu otsuse vabastada nendes valdades 2011. aastal elanike kodualune maa maamaksust.

Maksumaksja vaenlase tiitli sai Tallinna volikogu koalitsioon ja linnavalitsus eesotsas linnapea Edgar Savisaarega müügimaksu ja paadimaksu kehtestamise eest Tallinnas.

2009. aastal sai Maksumaksja sõbra tiitli õiguskantsler Indrek Teder suvise käibemaksutõusu vaidlustamise eest.

Maksumaksja vaenlase tiitli sai Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aav asutuse halva töökorralduse ja riigile kulukate kohtuprotsesside eest.

2008. aastal läks Maksumaksja sõbra tiitel Tarbijakaitseametile, kes hoolimata tagasihoidlikust eelarvest ja väikestest palkadest üritab kaitsta tarbijaid ka nendes valdkondades, mis peaksid kuuluma teiste asutuste pädevusse.

Maksumaksja vaenlase tiitli sai Finantsinspektsioon, kes elas pankade laenuralli turjal head elu ja kaitseb rohkem panku, kui nende kliente.

2007. aastal otsustati anda Maksumaksja sõbra tiitel 18827-le inimesele, kes andsid möödunud kevadel 31. maist kuni 6. juunini oma toetusallkirja maksumaksjate liidu pöördumisele Riigikogu kuluhüvitiste kava vastu, nõudes kõikide maksumaksjate võrdset kohtlemist ja toetades sellega osalusdemokraatia ja kodanikuühiskonna arengut Eestis. Maksumaksja sõbra tiitliga kaasnev meene anti üle pöördumisele esimesena allkirja andnud Merike Metstakile.

Maksumaksja vaenlase tiitel otsustati jätta välja andmata.

2006. aastal valiti Maksumaksja sõbraks rahandusminister Aivar Sõerd. Tiitliga soovis EML juhatus rõhutada muutusi rahandusministeeriumis võrreldes varasemate aegadega. Aivar Sõerd on olnud koostöövalmis ja arvestanud maksumaksjate ettepanekutega. Samuti kutsus minister EML esindaja osalema MTA peadirektori kandidaatide hindamise komisjoni, see on tähelepanu vääriv fakt Eesti osalusdemokraatia arengus.

Maksumaksja vaenlaseks tunnistati Riigikogu liikmed 202 miljoni krooni jagamise eest isiklike eelistuste alusel. Nimetatud afäär riivas EML arvates kõigi ausate Eesti inimeste õiglustunnet.

2005. aasta Maksumaksja sõber oli Maksumaksja, kes rabas kogu aasta tööd teha ning tekitas sellega rekordilise eelarve ülelaekumise, mida poliitikud ei suuda ära jagada.

Maksumaksja vaenlane: Vabariigi Valitsus, kes põhjustas maksumaksjale meelehärmi ja kannatusi saamatuse ja otsustusvõimetuse, maksumaksjale antud lubaduste murdmise, miljardilise suhkrutrahvi ning 2009. aastaks vajalike tulumaksuseaduse üleminekusätetega tegelemata jätmise tõttu.

2004. aastal oli Maksumaksja sõber rahandusminister Taavi Veskimägi, kelle avaldused ja tegutsemine rahandusministrina on kandnud sõnumit Eesti tulumaksusüsteemi ja rangete eelarvekriteeriumite eest seismisest Euroopa Liidus, maksukoormuse alandamisest ja kõigi ettevõtlusvormide väärtustamisest.

Maksumaksja vaenlane: sotsiaalminister Marko Pomerants, vastustas Töötukassa nõukogu plaani alandada töötuskindlustusmakse määra ja keerutas Töötukassa ja Tööturuameti ühinemisele viivate arengute kohta.

2003. aastal läks Maksumaksja sõbra tiitel ajalehele Eesti Ekspress panuse eest maksuteemade asja- ja ajakohasel kajastamisel uuriva ajakirjanduse parimal moel

Maksumaksja vaenlane oli Maksuamet, tulemustasust ajendatud ja ebapädevusest tingitud maksumaksja-vaenuliku tegevuse ja tegevusetuse eest, mis viisid ameti juhtimiskriisini.

2002. aastal sai Maksumaksja sõbraks õiguskantsler Allar Jõks, kes on oma tegevuses põhiseaduslike õiguste tagamisel Eestis olnud põhimõttekindel, tulemuslik ja kodanikualgatust hindav.

Maksumaksja vaenlane: Riigikogu rahanduskomisjon, kes rakendas puudulikult osalusdemokraatia põhimõtteid maksuseaduste eelnõude menetlemisel.

2001. aasta Maksumaksja sõbraks oli ajaleht Äripäev, kes aasta jooksul valgustas lugejaid järjekindlalt ja mitmekülgselt maksustamise teemadest, aidates sellega kaasa maksumaksjate maksuteadlikkuse kasvatamisele, maksuseaduste parendamisele ning maksukoormuse taseme jälgitavusele Eestis.

Maksumaksja vaenlane: sotsiaalminister Eiki Nestor, kes oli vastutav töölepingu seaduse muutmise eest, millega kaasnes sotsiaalmaksu baasi laienemine, ning töötuskindlustuse seaduse väljatöötamise eest, mis tekitas maksumaksjatele põhjendamatut ebavõrdsust.

2000. aastal omistati Maksumaksja sõbra tiitel peaminister Mart Laarile, kes viis valitsuses läbi maksukoormuse alandamise programmi.

Maksumaksja vaenlase auhind jäi kandidaatide puudumisel välja andmata.

1999. aastal oli Maksumaksja sõber Eesti Reformierakond, kes täitis oma valimiseelse lubaduse kaotada maks juriidilise isiku tuludelt ning on nii sõnas kui teos hoidnud kurssi maksubaasi laiendamisele ja maksukoormuse alandamisele.

Vaenlane: Rahvaerakond Mõõdukad (praeguse nimega Sotsiaaldemokraatlik Erakond), kes on teinud suuri jõupingutusi maksukoormuse suurendamiseks, mõeldes välja uusi makse ja taotledes olemasolevate tõstmist.