Maria Alajõe ei kavatse riigikogu kantselei direktori kohalt taganeda: EAS-i 2012. aasta otsuse sidumine tänase tööga ei ole õiglane

 (281)
Enn Vetemaa, Maria Alajõe
Foto: Tiit Blaat

Maria Alajõe, kelle allkirjaga otsustati 2012. aastal teha president Toomas Hendrik Ilvesele kuuluvale OÜ-le Ermamaa 10% tingliku tagasinõude ütles, et neli aastat tagasi tehtud otsus oli toona teadaolevaid asjaolusid arvestades kõige õigem. Alajõe ei leia, et ta peaks vastutama kulmineerunud olukorra eest, et EAS maksab Ilvesele antud toetusest ülejäänud 80% maksumaksja rahast Euroopa Komisjonile tagasi.

2012. aastal võttis toonane EAS-i juhatus, eesotsas Maria Alajõega, OÜ Ermamaa osas vastu otsuse, kus oli esile toodud 10% tingimuslik tagasinõudeotsus, mida tuli täita, kui turismitalu pidamist ei jätkata. Nüüdseks viitavad kõik analüüsid just tema allkirja kandva otsuse vigadele, mille tulemusena ei nõuta president Toomas Hendrik Ilveselt Ärma talu toetust suuremas mahus tagasi, vaid EAS katab selle vaiete fondist ehk maksumaksja raha eest.

Küsimusele, kas on plaanis võtta vastutus tehtud vigade eest, vastas Alajõe, et 2012. aasta märtsis langetatud EAS juhatuse ühine otsus sai tehtud pärast põhjalikke analüüse juristide poolt ning arutelusid erinevate osapooltega.

"Lõpliku otsuseni jõudmise käigus kaaluti erinevaid lahendusi. Leidsime, et otsus, mille juhatus lõpuks langetas ning millele mina valdkonna eest vastutava juhatuse liikmena alla kirjutasin, oli juriidiliselt kõiki toona teadaolevaid asjaolusid arvestades kõige õigem. Nüüd on EAS leidnud, et olukorra tõlgendus oli ekslik nii 2012 otsuse langetamisel, kui ka 2016 selle täimisele pööramisel."

Küsimusele, kas ei oleks aumehelik loobuda oma kandidatuurist riigikogu kantselei direktori kohale teiseks ametiajaks, vastas Alajõe, et EAS-i juhatuse poolt 2012. aastal langetatud otsuse sidumine tema tänase tööga ei ole õiglane.