Mart Jüssi: Kaliningradi tuumajaama hinnang ei arvesta maavärinaga

 (1)

Täna Kaliningradi rajatava tuumajaama keskkonnamõjude hinnangu üle arutlenud riigikogu keskkonnakomisjon leidis, et tuumajaama rajamisel on Eesti seisukohalt oluline tuumajaama jäätmete võimalikult ohutu ladustamine.

Keskkonnakomisjoni esimehe Mart Jüssi sõnul jäeti seekord kõrvale Kaliningradi rajatava tuumajaama tehnoloogiline pool, kuna selle otsene keskkonnamõju ei erine millegi poolest teistest sama põlvkonna tuumajaamadest.

"Meie keskendusime pigem sellele kohale, millised keskkonnaohud võivad sellest tuleneda," selgitas Jussi Päevaleht Online`ile.

"Esiteks väärib kindlasti määrib märkimist see, et keskkonnamõju hinnang ei puudutanud üldse maavärina ohtusid, aga me teame, et Kaliningradi oblastis oli hiljuti arvestatava tugevusega maavärin," sõnas Jüssi.

"Arutelus selgus küll, et Kaliningradi piirkonna maavärin ei ole purustava iseloomuga, kuid ta siiski on tähelepanuväärne keskkonna riskifaktor nii suure infrastruktuuri ehituse jaoks."

Teise teemana oli kõneluse all tuumajäätmete ladustamine. Kaliningradi tuumajäätmed kavatsetakse viia Sosnovõi Bori, kus on maailma kõige suurem tuumajäätmete hoidla, mille standardid on Jüssi sõnul aga teised kui kaasajal kombeks.

"See kätkeb põhimõtteliselt suurt ohtu, sest Kaliningradist siia Eesti piiri lähedale saamine eeldab mere- või maismaatransporti üsna pika maa taha," sõnas Jüssi. "Läänemeri ei ole maailma laevanduses üldse mitte ohutute mere nimekirjas."

Kolmandana tõi riigikogu keskkonnakomisjoni esimees välja asjaolu, et Läänemere kallastel on kaks suurt partnerit - Euroopa Liit ja Venemaa, kes lähtuvad veidi erinevatest standarditest oma keskkonna küsimuste käsitlemisel.

"Me näeme juba täna, et Kaliningradi keskkond on ilma tuumajaamatagi ohtlikult reostunud. Seda seesama aruanne ka meile ütleb," ütles Jüssi.

"Keskkonnakomisjon sooviks omalt poolt selget dialoogi nende kahe suure partneri vahel ühise arusaamise kujundamiseks, ühise hea tahte lepingu välja töötamiseks selleks, et sõltumata nende suurte partnerite sisemisest seadusandlusest, mida me oma igapäevaelus järgime, oleks kokku lepitud ühises arusaamises, et keskkonnaküsimused on piiriülesed ja need vajavad parima kaasaegse tehnika ja tehnoloogia rakendamist."

Jüssi lootis, et keskkonnakomisjonis tehtud ettepanekud leiavad edaspidi tähelepanu. Kuigi Venemaal ei olnud kohustust keskkonnamõju hinnangut jagada, viimane siiski seda tegi.

"Sama vabatahtlik on ka meie vastus sellele mõjude hinnangule. Me väga loodame, et meie arutluse tulemusena üles täheldatud tähelepanekud keskkonna- ja ka majandusvaldkonnas, mida tegi majanduskomisjon, leiavad edasises protsessis käsitlemist ja tähelepanu," sõnas Jüssi.