Mart Laar pälvis Ludwig Erhardi medali sotsiaalse turumajanduse silmapaistva edendamise eest

 (91)
Mart Laar pälvis Ludwig Erhardi medali sotsiaalse turumajanduse silmapaistva edendamise eest
Mart Laar sai medaliFoto: Eesti Pank

Mart Laarile anti Ludwig Erhardi medal, millega tunnustati tema teeneid Eesti Vabariigi peaministrina üleminekul kommunistlikust plaanimajandusest Lääne vabaturumajandusele viisil, mis kindlalt järgis Ludwig Erhardi majandusfilosoofiat, austades vabaduse, vastutuse, eraomandi ja konkurentsi põhimõtteid. Autasu andmise otsustasid Ludwig Erhardi fondi liikmed aastakoosolekul ühel häälel. Medalitseremoonia toimus Eesti Pangas 1. novembril 2018, teatas Eesti Pank.

Fondi president Roland Tichy tunnustas Mart Laari selle eest, et ta on Eestis järjepidevalt kaitsnud majandusvabaduse põhimõtteid. Nii aktiivselt poliitikas osaletud aastatel kui ka hiljem on Laar olnud vaba turumajanduse jõuline eestkõneleja.

Dr Herbert B. Schmidt, endine Eesti valitsuse nõunik riigiettevõtete erastamise alal ja Ludwig Erhardi fondi auliige, tõi oma kõnes esile sarnasusi Laari ja Erhardi vahel, kes mõlemad panid aluse suurele eduloole, üks sõjajärgsel Saksamaal ja teine postkommunistlikus Eestis. Ta rõhutas, et Laari innustasid Ludwig Erhardi poliitika ja turufilosoofia. 2010. aastal on Laar ühes intervjuus öelnud: “Kuna ma pole majandusekspert, vaid ajaloolane, siis vaatasin, mis on varem tulemusi andnud ja mis mitte. Saksa majanduspoliitika Ludwig Erhardi ajal oli väga hea. Niisiis proovisime järgida tema eeskuju.”

Seotud lood:

Medalit vastu võttes rõhutas Mart Laar, et mitte üksnes tema, vaid ka Poola liberaalne reformija Leszek Balcerowicz toetus majandusliku ülemineku ajal Ludwig Erhardi eeskujule. Oma ametiajal 1990ndate alguses mõistsid mõlemad üsna kiiresti, et vabaduse ja turumajanduse põhimõtted toimivad hästi. Oma kõne lõppsõnas tõmbas ta taas ilmseid paralleele Luwig Erhardiga: “Pole vaja kuulata arvamusküsitluste tulemusi, vaid julgelt edasi liikuda.”

Saksa Liitvabariigi esimene majandusminister ja teine liidukantsler Ludwig Erhard rajas omanimelise fondi 1967. aastal. Erhardi nimi seostub tihedalt Saksamaa sõjajärgse majandusedu, nn Saksa majandusimega. Fondi eesmärk on hoida elus ja edasi arendada Erhardi liberaalset vaba ühiskonna filosoofiat ehk sotsiaalset turumajandust. Fondi 75 liiget on nimekad majandus- ja haridustegelased, poliitikud, teadlased ja ajakirjanikud.

Ludwig Erhardi medali sotsiaalse turumajanduse silmapaistva edendamise eest asutas Erhard 1975. aastal. Sestsaadik on medal antud 15 korral inimestele, kel on silmapaistvaid teeneid sotsiaalse turumajanduse õnnestumisel ja arendamisel.