Märten Ross: rahapesu tõkestamine on Eesti jaoks esmatähtis ja seda mitte ainult sõnades,

 (10)
Märten Ross: rahapesu tõkestamine on Eesti jaoks esmatähtis ja seda mitte ainult sõnades,
Märten RossFoto: Rauno Volmar

Täna on nii Eestis kui Euroopa Liidus hoopis teistsugused rahapesu vastased reeglid kui 5-10 aastat tagasi, kommenteeris rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross.

Reegleid on märkimisväärselt karmistatud ja Eesti on siin väga tegus olnud. Näiteks offshore-piirkondade klientide hoiuste osakaal on kolme aastaga Eesti pankades vähenenud kuus korda, offshore-piirkondadest pärit pangaklientide arv on vähenenud enam kui kolm korda.

Oluliseks uuenduseks on tunne-oma-klienti põhimõtte rakendamine krediidiasutustes. Uue seaduse kohaselt peavad krediidiasutused omi riske hindama ja kehtestama riske maandavad tegevused. Karmistunud on karistused rahapesuasjades. Märkimisväärseks algatuseks rahapesu tõkestamisel on pööratud tõendamiskoormus, sealhulgas halduskonfiskeerimine rahapesuasjades, mida praegu analüüsitakse.

Eelkirjeldatu näitab, et meil jätkub võitluseks rahapesuga nii tahet kui ressurssi. Kindlasti saab ja tuleb aga edasi arendada rahvusvahelist koostööd.

Kuna Danske panga Eesti filiaali puhul on tegemist Taani pangaga, mille üle teostab pangajärelevalvet eelkõige Taani vastav asutus, siis usun, et ka Taanis tegeletakse selle teemaga põhjalikult.