Martin Helme nõuab kiiret ja paindlikku rahapesu tõkestamist

 (31)
Valitsuse pressikonverents 1.08.19
Rahandusminister Martin HelmeFoto: Rauno Volmar

“Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemist tuleb väga tõsiselt võtta, kuna see puudutab sügavalt ühiskonna õigulustunnet,” ütles Rahandusminister Martin Helme neljapäeval Luxembourgis Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus toimunud arutelul.

“See on kuriteoliik, mis on äärmiselt kohandumisvõimeline, et reeglitest kõrvale hiilida. Oluline on tõhusalt rakendada kehtivaid reegleid ja edasisel Euroopa Liidu reeglite ühtlustamisel jätta liikmesriikidele paindlikkus, et kiiresti võtta kasutusele meetmeid vastavalt nende eriomasetele olukordadele,” rääkis Helme. “Liikmeriikide vaheline koostöö tuleb uuele tasemele viia, et üheskoos olla tõhusamad rahvusvahelisel tasemel toimuva rahapesu vastu võitlemisel.”

Rahandusministrid kuulasid neljapäeval ära ka Euroopa Kontrollikoja ettekande 2018. aasta Euroopa Liidu üldeelarve täitmise kohta ning kõrgetasemelise ekspertgrupi aruande Euroopa arengukoostöö ja –abi korralduse tõhusamaks muutmiste kohta.

Kolmapäeval eurorühmas lepiti kokku euroala majandusliku lähenemise ja konkurentsivõime eelarvelise toetusvahendi juhtimise ja rahastamise põhimõtetes.

Rahandusministrid said ka ülevaate Portugali programmijärgsest ülevaatusest. Portugali majanduse tervis paraneb ja risk, et Portugal jääks hätta oma võlakohustuste teenindamisega, on madal.

Lisaks andsid ühtse kriisilahenduse asutuse juht ja ühtse pangandusjärelevalve juht regulaarse ülevaate pangandusliidust ning ministrid kinnitasid Euroopa Keskpanga juhatuse liikme kandidaadi.