Martin Helme soovitab keskkonnaministril vigased valemid üle kontrollida

 (117)
Martin Helme.
Martin Helme.Foto: Madis Veltman

Rahandusminister Martin Helme juhib keskkonnaminister Rene Kokale viimase saadetud eelnõu kommenteerivas arvamuses tähelepanu eelnõus sisalduvatele vigadele valemites ja komponentide mõõtühikutes.

Oma vastuses „Naftasaaduste laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heidete arvutusliku määramise meetodid“ määruse eelnõu kohta toob rahandusminister välja, et igapäevasest välisõhu temperatuuri ja rõhu kõikumistest tekkiva heitkoguse arvutamiseks ette nähtud valemis tähiseid arvudega asendades annab arvutus tulemiks väga suured kogused.

„Seega ei ole arvutuse tulem usaldusväärne. Sellest tulenevalt soovitame üle vaadata valemi komponendid koos esitatud mõõtühikute ja vahemikega. Võimalik on, et kusagil on tehtud viga,“ kirjutab Helme.

Lisaks tuuakse kirjas välja, et eelnõus kasutatakse ebatavalist viisi esitlusviisi ruumala arvutamiseks. „Valemis on raadiuse ruudu asemel kasutatud diameetri ruutu ning viimaks jagatud avaldis neljaga. Selline kirjapilt on harjumatu ja seetõttu võiks seose esitada raadiust kasutades,“ märgib Helme.
Lisaks on toodud välja veel mõned seaduseelnõu arvatavad ebatäpsused.

„Eelnevat arvestades soovitame üle vaadata ja arvandmetega testida määruses esitatud valemid ning samuti veenduda, et kõigi komponentide mõõtühikud on esitatud õigesti. Et suurendada usaldusväärsust määruses toodud arvutusmudelite vastu, on soovitav seletuskirjas viidata allikatele, kust need mudelid pärinevad,“ kirjutab Helme.