Merepõhi Tallinna ja Helsingi vahel võib tunneli rajamiseks olla seniarvatust soodsam

 (56)
Merepõhi Tallinna ja Helsingi vahel võib tunneli rajamiseks olla seniarvatust soodsam
Helsingi ja Tallinna vahelise tunneli variandid. GTK

Soome lahe põhja raudteetunneli rajamiseks soodne graniitkilp ulatub peaaegu Naisssaareni välja, tuvastas värske uuring. Siiski on vaja enne lõplikku seisukohavõttu veel mõnes kohas merepõhja täiendavalt uurida, teatas uuringu läbiviinud Soome geoloogia uurimiskeskus (GTK).

Soome Uusimaa maakonna omavalitsusliidu tellimusel sel suvel Tallinna ja Helsingi vahel merepõhja uurinud GTK akustilis-seismiliste uuringute tulemused olid geoloogide endi kinnitusel sarnased nelja aasta taguse Eesti geoloogiakeskuse uuringu tulemustele, kuid andsid ka uusi andmeid.

"Päris uue infona selgus, et aluskaljust merepõhi jätkub üsna Eesti ranniku lähedale Naissaare ja Tallinna madalani," ütles GTK uurija Keijo Nenonen.

Päris Eesti ranniku lähedal raskendas uurimist paks settekivimikiht ning selle all olev savikiht. Samuti vajavad lisauuringuid trassil avastatud kaljupraod.

Uuringuga saab täpsemalt tutvuda Tallinna-Helsingi tunneli projekti kodulehel.

Uuringutulemusi võetakse arvesse tänavu valmivas Helsingi ja Tallinna vahelise raudteetunneli rajamise tasuvusülevaates. Euroopa Liit on tunneli eeluuringuid rahastanud kaheaastase projekti raames 1,3 miljoni euroga. Hanke peamine partner on Uusimaa omavalitsusliit.