Merko jäi Ivo Parbusele pistise andmises süüdi

 (12)
Ivo Parbuse kohtuotsuse väljakuulutamine
Ivo Parbuse kohtuotsuse väljakuulutamineFoto: Tiit Blaat

Riigikohus otsustas täna, et ei võta menetlusse Merko Ehituse ja tema tütarettevõtete OÜ Metsailu, OÜ Woody ning OÜ Constancia kassatsioonkaebust kriminaalasjas, milles ettevõtted mõisteti süüdi pistise andmises Tallinna linnaametnikule Ivo Parbusele.

Seega jõustus Tallinna Ringkonnakohtu 21.jaanuaril 2013 otsus, millega jäeti muutmata Harju Maakohtu 30. märtsil 2012 süüdimõistev otsus, teatas AS Merko Ehitus.

Harju maakohtu otsusega mõisteti AS Merko Ehitus, OÜ Metsailu, OÜ Woody, OÜ Constancia süüdi pistise andmises juriidilise isiku poolt. Otsuse kohaselt karistati AS-i Merko Ehitus rahalise karistusega summas 300 000 eurot, OÜ-d Woody karistusega 200 000 eurot, OÜ-d Constancia karistusega 200 000 eurot ja OÜ-d Metsailu karistusega summas 100 000 eurot. Kohtu poolt tuvastatud süüdistuse maht ja määratud karistused olid väiksemad prokuröri poolt taotletutest.

Kontserni juhtkond oli toona seisukohal, et ettevõte ei ole pistist andnud ning on järginud oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi.

Otsuse rahaline mõju on juba arvesse võetud ASi Merko Ehitus 2011. majandusaasta tulemustes.