Merko laevaringust: rikkumisi panid toime kõik osapooled

 (9)
Merko laevaringust: rikkumisi panid toime kõik osapooled
Foto: Andres Putting

Merko Ehituse juhatuse liige Andres Agukas rõhutab, et tehnilise järelevalve amet ei ole uurimisel andnud hinnangut laevaringu põhjuste kohta.

Tehnilise järelevalve amet on näpuga järge ajades uurinud võimalikke formaalseid ehitus- ja projekteerimisprotsessi rikkumisi. Antud hinnangu kohaselt on rikkumisi toime pannud nii projekteerijad, ehitajad, keskuse omanik, omaniku järelevalve kui ka Tallinna linn. Seega kõik asjaosalised, teatas Merko Ehitus.

Tehnilise järelevalve ameti hinnang tugineb seisukohale, et ripplagede projektid oleksid pidanud sisalduma juba Solaris keskuse ehitusloa projekti koosseisus.

Merko peab nimetatud seisukohta absurdseks, sest see on vastuolus nii kehtiva ehitusseaduse kui ka senise ehitus- ja kasutuslubade andmise praktikaga.

Merko juhib tähelepanu siinjuures ka asjaolule, et hoone ehitusloa aluseks olnud projekti ei koostanud Merko ja Skanska, seega ei olnud ka vastava ripplae projekti koostamine nende kohustuseks.

AS Merko Ehitus juhatuse liige Andres Agukas viitab, et Solarise laevaringu tegelikke põhjusi on uurinud hoopis Tallinna tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise instituut.

Tallinna tehnikaülikooli 26. märtsil valminud uuringu kohaselt ei ole lae varingu põhjuste hulgas lae projekteerimisviga. Uuringus tuuakse laevaringu põhjustena esile hoone ventilatsioonisüsteemi poolt tekitatud rõhkude erinevust ja kinosaali helisüsteemi poolt tekitatud lubamatut resonantsi.

Vastav uuring on olemas ka Solaris keskusel. Merkole jääb arusaamatuks, miks süüdistab Solaris keskus ehitajaid ajakirjanduse vahendusel, esitades asjaoludest moonutatud pildi. Merko hinnangul oleks ka tehnilise järelevalve amet pidanud Tallinna tehnikaülikooli uuringut arvesse võtma.

Merkole jäävad arusaamatuks ka Solaris keskuse väited seitsme miljoni krooni suurusest kahjust. Nimetatud kahjunõue koosneb suures osas keskuse meedia- ja peokuludest, sest ehitajad on taastanud laed oma kuludega.

Solaris keskus teatas täna, et tehnilise järelevalve amet jõudis lõpule Solarise keskuse Cinamoni kinosaali laevaringu põhjuste uurimisega, mille käigus tuvastati, et Merko oli ehitanud ja projekteerinud Cinamoni laed valesti.

Kuna Merko pole varingu kahju hüvitanud, kaebas Solaris ehitajad - Merko ja Skanska - kohtusse.