Mida sai Villu Reiljan maadevahetuse eest?

 (17)
kohtuotsus
Villu ReiljanFoto: Andres Putting

Maadevahetust puudutanud Tallinna ringkonnakohtu eilne otsus toob välja soodustused, mida toonase Merko Ehituse nõukogu esimees Toomas Annus ning ärimees Tullio Liblik pakkusid endisele keskkonnaministrile Villu Reiljanile.

Väljavõte kohtuotsusest:
Toomas Annus lubas eeluurimisel tuvastamata kohas Villu Reiljanile AS Merko Ehitus kontserni kuuluva ettevõtte poolt ehitatud ja müüdava korteri Villu Reiljaniga seotud isiku Lea Kiiviti kasutusse määramata ajaks ja ilma tasuta, mida Villu Reiljan oli temalt 10.11.2004 küsinud.

Esmalt soovis Villu Reiljan T. Annuselt saada korterit aadressil Tallinn Pärnu mnt 131b  nr 63 suurusega 61,3m2 koos rõduga 3m2, müügiväärtusega 946 760 krooni ning parkimiskohta väärtusega 95 000 krooni. Lea Kiivitile nimetatud korter peale sellega kohapeal tutvumist ei meeldinud. Seejärel nõustus T. Annus 2004 aasta detsembrikuu alguses sellega, et Villu Reiljani poolt määratud isiku Lea Kiiviti tasuta kasutusse antakse aadressil Tallinn Rävala pst 19 asuv korter nr 33 suurusega 67,7 m2, koos rõduga suurusega 7,7m2 ning koos parkimiskohaga nr 140 ja lisatöödega, müügiväärtusega 1 624 650 krooni. 06.10.2005 anti nimetatud korter Villu Reiljaniga seotud isikule Lea Kiivitile üle, kes hakkas seda korterit elukohana kasutama.

Seotud lood:

Korteri müügihinda ega kasutamise eest AS-le Merko Ehitus ei tasutud, kuigi arvestades eluruumi  keskmisi üürihindu kuus, oleks pidanud korteriomandi kasutamise eest tasuma ajavahemikul  06.10.2005-11.10.2006 vähemalt 108252 krooni. Lea Kiiviti poolt korteri tasuta kasutamise ning  korteri Lea Kiiviti kasutuse andmise asjaolude varjamiseks vormistati korter müügitehinguna  05.05.2006 AS-lt Merko Ehitus T. Annusega seotud isikule Paavi Karjatsele hinnaga 1 624 650 krooni ning 30.06.2006 Toomas Annusega seotud isikule Eldur Astoverile hinnaga 1 700 000  krooni.

11.10.2006 müüdi korter ja selle juurde kuuluv parkimiskoht 3 176 000 krooni eest Lea Kiivitile. Lea Kiivitile müüdi korter peale ASis Merko Ehitus läbiotsimise toimumist kriminaalmenetluse raames.

1.1.2 08.08.2006 Tallinnas Mustamäe tee/Sõstra 2 asuvas Kamikadze pubis lubas Toomas Annus  Villu Reiljanile, et Villu Reiljan võib tulevikus kindlaks määramata ajal omandada juriidilises isikus osaluse Toomas Annusega seotud äriühinguga seotud varaliste vahendite arvel. Selleks  lubas Toomas Annus Villu Reiljanile asutada juriidilise isiku ning suurendada selle juriidilise isiku vara.

Juriidilise isiku asutamine ning selle vara suurendamine pidi toimuma Toomas Annusega seotud äriühingu varaliste vahendite arvelt. Toomas Annus lubas ning nõustus sellega,  et niikaua kui Villu Reiljan ei soovi, ei ole ta äriühingu osalusega seostatav ning äriühingu osanikuks ning juhatuse liikmeks on Toomas Annuse poolt määratud isik. Toomas Annuse ja Villu Reiljani kokkuleppe kohaselt pidi Villu Reiljan või tema poolt määratud isik omandama Villu Reiljani poolt määratud ajal osaluse äriühingus või muu varalise hüve äriühingu varaliste vahendite arvelt.

Väljavõte II:

1.1.1 Villu Reiljan lisas OÜ Saarte Investeering maade vahetusmenetlusse riigile kuuluva Narvas aadressil Uus põik 2 asuva kinnisasja vahetusväärtusega 665 000 krooni, mille osas oli Villu Reiljan võtnud vastu Tullio Libliku poolt ajavahemikul 2004-2006 eeluurimisel tuvastamata kohas antud võimaluse otsustada selle kinnisasja osas, kellele ja mis tingimusel see võõrandada. Seega Tullio Liblik lubas Villu Reiljanile varalist soodustust, võimaldades Villu Reiljani poolt määratud isikul omandada teda eelnevalt huvitanud riigi kinnisasi ilma avaliku enampakkumiseta või eelläbirääkimistega pakkumiseta.

1.1.2 Villu Reiljan lisas OÜ Saarte Investeering maade vahetusmenetlusse riigile kuuluva Valga Maakonnas Karula vallas Raavitsa külas asuva Tiigi kinnisasja, vahetusväärtusega 40 000, mille osas oli Villu Reiljan võtnud vastu Tullio Libliku poolt ajavahemikul 2004-2006 eeluurimisel tuvastamata kohas antud võimaluse otsustada selle kinnisasja osas, kellele ja mis tingimusel see võõrandada. Seega Tullio Liblik lubas Villu Reiljanile varalist soodustust, võimaldades Villu Reiljani poolt määratud isikul omandada teda eelnevalt huvitanud riigi kinnisasi ilma avaliku enampakkumiseta või eelläbirääkimistega pakkumiseta.