Miks muudaks Brexit Euroopa Liidu ettevõtja elu keerulisemaks?

 (11)
Brexit
BrexitFoto: Dinendra Haria, REX/Vida Press

On selge, et Brexiti mõju ei ole kõigis sektorites ühesugune ja sõltub suures osas sellest, missuguses ulatuses omab Ühendkuningriik jätkuvat ligipääsu ühtsele turule.

Advokaadibüroo Eversheds vandeadvokaat Risto Rüütel toob viie punkti toel välja, mida tähendaks Brexit ettevõtjale:

Euroopa Liidu impordile Ühendkuningriiki ja Ühendkuningriigi ekspordile ülejäänud Euroopa Liitu võidakse kehtestada tariifid ja tollitõkked, mis Euroopa Liidu ettevõtjatele tähendaks kulutuste suurenemist. Kui Euroopa Liit ja Ühendkuningriik kaubanduslepingut ei sõlmi, siis kohaldatakse Ühendkuningriigi WTO tariife (mille suuruse otsustab UK) ja Euroopa Liidu tollitariife.

•Potentsiaalselt piiratud juurdepääs Ühendkuningriigi klientidele. Ilma kaupade vaba liikumiseta muutub kaupade tarnimine ülejäänud Euroopa Liidust UK klientidele (ja vastupidi) keerulisemaks.

•Potentsiaalselt piiratud juurdepääs Ühendkuningriigi töötajatele. Ilma inimeste vaba liikumiseta omavad ülejäänud Euroopa Liidu ettevõtjad piiratud juurdepääsu Ühendkuningriigi tööjõule. See, mis juhtub praeguste Euroopa Liidust pärit mitte-UK töötajatega, lahendatakse tõenäoliselt väljumislepinguga.

•Euroopa Liidust eksporditavad kaubad peavad vastama UK regulatsioonile Lühikeses perspektiivis jääb see regulatsioon tõenäoliselt samasuguseks nagu Euroopa Liidu vastav regulatsioon, ent võib aja jooksul muutuda. See võib kasvatada Euroopa Liidu ettevõtjate kulusid.