Miks otsustas Bigbank Pangaliidust välja astuda?

 (3)
Miks otsustas Bigbank Pangaliidust välja astuda?
Foto: Bigbank

Pangaliidu juhatus rahuldas eilsel juhatusese koosolekul Bigbanki taotluse Pangaliidust lahkumiseks. Alates 2005. aastast pangana tegutsenud eraisikute tarbimislaenude pakkumisele spetsialiseerunud Bigbank oli Pangaliidu liige 2009. aasta sügisest.

Pangaliit kui kommertspankasid ühendav erialaliit on avatud kõikidele Eestis tegevuslitsentsi omavatele krediidiasutustele. Pangaliidu tegevdirektori Katrin Talihärmi sõnul on mõistetav, kui kõik Eestis tegutsevad pangad ei pea võimalikuks panustamist Pangaliidu liikmelisusse kuna sellega kaasnev täiendav töökoormus võib vaid teatud toodetele spetsialiseerunud turuosalistele olla ebaproportsionaalselt koormav.

 „Jõudsime arusaamisele, et kuna Bigbank on laenudele keskendunud spetsiaalpank ja ei paku kõiki pangandusteenuseid, siis me ei saa pangaliitu kuulumisest panusega võrreldavat väärtust ning otsustasime seetõttu pangaliidust välja astuda," selgitas Bigbanki juhatuse esimees Kaido Saar. „Kuigi meie äritegevusest on juba 80% väljaspool Eestit, on meie jaoks oluline siin toimuv. Oleme aastaid kuulunud pangaliitu ning olnud FinanceEstonia liige. Nüüd otsustasime Eesti finantsmaastikku arendada ainult läbi FinanceEstonia."

„Bigbank kuulub jätkuvalt finantsinspektsiooni järelevalve alla ja meie tegevuses pangana liidust lahkumine mingeid muutusi kaasa ei too," lisas Kaido Saar. „Peame oluliseks edasiviivat konkurentsi, klientide finantsteadlikkuse tõstmist ning kiiret tegutsemist klientide finantskäitumise info kättesaadavaks muutmisel Eesti turuosalistele - sellele aitab kõige enam kaasa positiivse krediidiregistri käivitamine."Pangaliidu liikmespangad juhinduvad oma tegevuses Pangaliidu juhatuse poolt heaks kiidetud heast pangandustavast ja muudest iseregulatsiooni normidest. Pangaliidu peamisteks eesmärkideks on Eesti panganduse arendamine ja pankade ühiste probleemide lahendamiseks vajaliku tegevuse koordineerimine. Pangaliitu kuulub Eestis tegevuslitsentsi omavast 15 krediidiasutusest 12: Swedbank, SEB Pank, Nordea Pank, Danske Bank, Eesti Krediidipank, Tallinna Äripank, Citadele Bank, DNB Pank, LHV Pank, Pohjola Pank, Versobank ja Handelsbanken. 2014. aasta lõpu seisuga kuulub liikmetele varade mahu järgi ligi 98%-ne turuosa.