Milderi firma vaidlustas maksuameti ettekirjutise


BML Invest, mille üks osanik on Baltika juht Meelis Milder, on halduskohtus vaidlustanud maksuameti poolt firmale 20. mail 2002 tehtud 1,1 miljoni krooni suuruse ettekirjutise.

Vaidluse objekt on 1,1 miljoni krooni käibemaksu tagastus maksuameti poolt ettevõttele.

Maksuameti seisukoha järgi ei tohi korteriks ehitatud ehitiselt käibemaksu tagasi küsida. BML Investi väitel on tegemist investeeringuga ning Pikk tänav 18 olevad korterid on välja üüritud. Maksuamet esitas hagi pärast mitut ameti revisjoni ettevõtte raamatupidamises, mis aktsepteerisid maksutagastuse. BML Invest maksis ettekirjutises toodud summa ära 18. juunil 2002, kuid esitas maksuametile kaebuse ettekirjutise tühistamiseks.

Maksuamet keeldus, mistõttu ettevõte kaebas maksuameti kohtusse, sest leidis, et ettekirjutis ei ole seaduslik. Kohtulahend tehakse teatavaks 7. veebruaril.

BML Investi esindav advokaat Helmut Pikmets ütles, et “advokaadina ei pea ma eetiliseks ega võimalikuks pärast asja läbivaatamist kohtus ja enne kohtuotsuse kuulutamist anda asja sisu kohta kommentaare”. EPL

Target Ärileht