Milliseid andmeid võib maksuamet alates 1. juulist sinu kohta telekomilt küsida?

 (133)
Dmitri Jegorov
Dmitri JegorovFoto: Priit Simson

Maksukorralduse seaduse muudatuse jõustumisel 1. juulist 2016 on maksu- ja tolliametil õigus maksumenetluse käigus küsida sideettevõtjatelt andmeid sideteenust kasutavale isikule väljastatud arve sisu kohta - seda siis, kui ettevõtja ise on andmete andmisest keeldunud. Arve sisu tähendab siinkohal, et maksuamet näeb seda, kelle nimel leping, mis summas ja millise teenuse eest.

Rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov selgitas, et kuigi sideettevõtjatel oli ka varasemalt kohustus teavet anda, siis ühel hetkel tekkis telekomidel küsitavusi, kas sellise teave andmine on meie õigusruumis reguleeritud. "Seetõttu oleme need õigused nüüd sellesse eelnõusse lisanud. Eraldi rõhutan, et maksuhalduril ei ole õigust küsida osutatud teenuste sisu kohta. Väljavõtteid kõnede ja sõnumite sisu kohta ei saa esitada, see õigus kuulub juba kriminaalmenetlusse," selgitas Jegorov.

Sideettevõtjalt teabe küsimiseks väljastab maksuamet allkirjastatud korralduse, kuhu märgitakse maksukohustuslase nimi, kelle kohta teavet küsitakse, ning sideettevõtja poole pöördumise põhjus. Maksuameti korralduse õiguspärasuse tagamiseks peab sellest selguma, kas maksuhaldur on enne sideettevõtja poole pöördumist sama nõudega pöördunud kontrollitava ettevõtja poole või miks see ei osutunud võimalikuks.

Seotud lood:

Vajadusel selgitab maksuhaldur korralduse aluseid täiendavalt ning isik saab korralduse õiguspärasuse kontrollimiseks esitada maksuhaldurile vaide või pöörduda vastavasisulise nõudega halduskohtu poole.

Sideettevõtja kohustus anda teavet on olukord, kus varasemalt on teavet maksuhaldurile esitatud aga mingist hetkest tekkis telekomidel küsitavusi kas sellise teabe andmine on õigusruumis reguleeritud.

Seaduseelnõu saadetakse kooskõlastusringile justiitsministeeriumisse, seejärel jõuab see valitsuskabinetti ja siis juba riigikogule hääletamiseks. Rahandusministeeriumi plaanide kohaselt jõustuvad muudatused 1. juulist 2016.