Ministeerium: pensione peab igal aastal suurendama

 (31)
raha
Foto: Ilmar Saabas

Sotsiaalministeerium lükkas ümber majandusteadlase Andres Arraku ettepaneku, mille kohaselt võiks valitsus peatada pensionide tõusu.

“Pensioni suurus peab vastama vähemalt teatud tasemele, mis on ettenähtud Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksiga, selgitas ministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna juhataja Merle Malvet Päevaleht Online´ile.

“Kuna elukallidus ja keskmine palgatase kasvavad, tuleb pensione nende taseme hoidmiseks igal aastal suurendada.”

Pensioni tõstmiseks on kaks võimalust: teha vastav poliitiline otsus või suurendada summat indekseerides. “Indekseerimine võimaldab pensionite väljamaksmiseks vajalikke vahendeid paremini planeerida,” sõnas Malvet.

Malvet lükkas ümber ka väite, nagu kuuluks pension samuti dotatsioonide hulka. “Pensioniga ei doteerita kedagi, pension on riigipoolne sissetulekugarantii inimesele, kes on jõudnud vanaduspensioniikka — see on inimese väljateenitud tasu. Samuti tagab pension sissetuleku töövõime või toitja kaotanud inimesele.”

Keskmise pensioni suuruseks pärast 1.aprilli 2009 prognoosib rahandusministeerium 5184 krooni. 

Majandusteadlane Andres Arrak rääkis ETV saates “Aeg luubis”, et valitsusel on vaja üle vaadata koalitsioonileping ning selle käigus võidakse jõuda ka pensionide ja lausdotatsioonide tõusu peatamiseni.