Ministeeriumis lepiti kokku, kuidas välistalentide huvi Eesti vastu kasvatada

 (28)
Foto on illustreeriv
Foto on illustreerivFoto: Priit Simson

Seni pole Eestis talendipoliitikat ühise tegevuskava raames koordineeritud, kuid nüüd kinnitati see majandusministeeriumis aastateks 2015-2016.

"Eesti ettevõtete arengut enim takistavaks teguriks on kvalifitseeritud tööjõu puudus," märkis MKMi majandusarengu osakonna nõunik Piret Potisepp.

"Elanikkonna vähenemine ja vananemine seab tööjõu pakkumisele täiendavad piirangud. Sellistes tingimustes on möödapääsmatu vaadata töökäte otsimisel ka piiri taha ning mõelda sellele, kuidas välisspetsialistid Eesti majanduse arengut saaksid toetada," lisas ta.

Talendipoliitika tegevuskava sihtrühmad on Eesti tööandjad kui potentsiaalsed välistööjõu värbajad, organisatsioonid, kes pakuvad talendipoliitikaga haakuvaid teenuseid, Eestis õppivad välistudengid, väljaspool Eestit elavad kodanikud ning välisriikide spetsialistid, kel on sellised oskused ja teadmised, mida Eesti tööjõuturul napib.

Tegevuskavas on kirjeldatud tegevusi, mis aitavad välistalentide huvi Eesti vastu kasvatada. Eestit tutvustatakse ettevõtjasõbraliku ja mitmekesiste karjäärivõimalustega riigina, talentide leidmine ja värbamine muutub lihtsamaks, Eestisse tulnud spetsialistidele pakutakse paindlikke kohanemisteenuseid ning soodustatakse talentide võrgustike teket.

Uue algatusena luuakse Work In Estonia keskkond, kuhu koondatakse kogu Eestisse tööleasumisega ja välismaalase palkamisega seotud informatsioon.

Talendipoliitika tegevuskava koostamisel osales laiapõhjaline ettevõtjate, ministeeriumite, ülikoolide ja tugistruktuuride esindajate töögrupp.