Minister nõuab riigifirma juhtide palga avaldamist, kuid kuulub ise firma nõukokku, mis töötasu ei avalikusta

 (29)
Arto Aas.
Arto Aas.Foto: Tiit Blaat

Riigile kuuluvate ettevõtete juhtide tasud ja muud hüved peavad riigihalduse ministri Arto Aasa sõnul olema avalikud, kuna need ettevõtted peavad kujundama avatud ja läbipaistvat ärikultuuri. Aas kuulub ise Tallinna Lennujaama nõukokku, mis juhatuse liikmete palganumbreid ei avaldanud.

„Eesti riigi enamusosalusega ettevõtete juhtide tasud ja muud hüved peavad olema avalikud,“ ütles riigihalduse minister Arto Aas. 

„Riigile kuuluvatelt ettevõtetelt ei oodata ainult häid majandustulemusi, vaid nad peavad olema ka avatud ja läbipaistva ärikultuuri kujundajad.“ Aasa kinnitusel tuleb tasude avalikustamist pidada riigile kuuluva ettevõtte juhtimise hea tava lahutamatuks osaks.

„Tuleb tunnustada neid ettevõtteid, kes on juhtide tasud korrektselt avaldanud. Kõik riigi enamusosalusega ettevõtted võiks nende eeskuju järgida,“ ütles Aas. 

„Teame, et valdav enamik riigile kuuluvaid ettevõtteid on hästi juhitud ja nende juhtide tasu vastab tööjõuturu konkurentsitingimustele. Tarbetu hämamine palganumbritega loob aga kuvandi, et ettevõtetes toimub midagi keelatut või ebamõistlikku," lisas Aas.

Aasa hinnangul tuleks riigile kuuluvate ettevõtete palgaandmete avaldamise praktikat ühtlustada, et tekkiks võrreldav ja süsteemne ülevaade. „Üks võimalus selle küsimuse lahendamiseks tekkib osaluspoliitika valge raamatu koostamisel, mida rahandusministeerium on koos huvipooltega hetkel ette valmistamas,“ ütles Aas.

Seotud lood:

Rahandusministeerium esitab lähiajal valitsusele riigi osaluspoliitika rohelise raamatu, mis käsitleb valdkonna probleemkohti. Tänavu aastal peaks valmima ka riigi osaluspoliitika valge raamat, mis annab uued suunised riigi osaluspoliitika kujundamiseks. See annab muu hulgas ühtse seisukohta riigile kuuluvate ettevõtete juhtkonna tasude avalikustamise kohta.

Eesti riik on ainuomanik või otsustusõigusega 30 tegutsevas äriühingus, osalusi on 32 tegutsevas äriühingus.

Ärileht avaldas täna tabeli Eesti riigifirmade töötasudest. Pea pooled riigifirmad jätsid juhtide täpse palganumbri avaldamata.