Minister Oviir: kosmosetehnoloogial on Eesti ettevõtete jaoks väga suur potentsiaal

 (9)
Minister Oviir: kosmosetehnoloogial on Eesti ettevõtete jaoks väga suur potentsiaal
Eesti esimese satelliidi ESTCube-1 abil tehtud piltFoto: Tiit Blaat

Esmaspäeval Brüsselis toimunud Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) mitteametlikul ministrite kohtumisel kinnitas ettevõtlusminister Liisa Oviir Eesti huvi ja võimekust luua Läänemere regionaalne satelliitandmete platvorm.

Minister Oviir ütles, et kosmoseprogrammidesse tehtud investeeringutel peab olema selge majanduslik väljund, eelkõige avaliku sektori teenuse kvaliteedi tõstmisel ning väike- ja keskmise ettevõtluse arendamise kaudu, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

"Euroopa Liit on teinud suured investeeringud satelliitnavigatsiooni ja kaugseireprogrammide välja arendamiseks, tootmiseks ja orbiidile viimiseks. Samas on aga vähem tähelepanu pööratud sellele, kuidas satelliitidelt tulevaid suuri andmemahtusid maa peal efektiivsemalt kasutada ja jagada. Siin aga saavad tulla appi meie ettevõtjad,“ selgitas minister.

Ta märkis, et võttes arvesse Eesti paindlikkust, IT-alast tugevust, head e-riigi mainet, soodsat geograafilist asukohta ning Eesti ettevõtjate võimekust suurte andmemahtude töötlemisel, on kosmosetehnoloogial Eesti ettevõtete jaoks väga suur potentsiaal. „Eesti on väga huvitatud regionaalse satelliitandmete platvormi loomisest, mis omakorda soodustaks kaugseire andmetel põhinevate ärimudelite ja ettevõtluse arengut.“

„Satelliitide, droonide, lennukite ja muude erinevate andmekogude info ühisele platvormile toomine ning suurandmete töötlemisvõimekuse tõstmine on see, mille suunas Eesti võiks täna juba väga sihikindlalt tegutseda. Selleks on Eestil väga head eeldused,“ rääkis Euroopa Komisjoni peadirektoraadi kosmoseandmete üksuse juht Andreas Veispak.

Seotud lood:

Oluline on Oviiri sõnul siinjuures riigi kui targa tellija ja eestvedaja roll kosmose valdkonnaga seotud ettevõtlusele hoo juurde andmisel. Eesti näeb innovaatilisi riigihankeid kui ühe olulise teemana antud valdkonna arendamisel. Eesti on seisukohal, et kosmosetehnoloogiatel põhinevad andmed leiaksid avaliku sektori poolt laialdasemat kasutuselevõttu ning mõistetaks paremini nende võimalusi tööstuspoliitika elluviimisel.

Selles osas on lähiaastate jooksul Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel plaan ellu viia pilootprojektid kaugseireandmete kasutamise võimalustest põllumajanduse, metsanduse ja merenduse valdkonnas, näidates, et tänu kaugseirele on võimalik avalikus sektoris kokku hoida kulusid ning teha kvaliteetsemaid ja paremaid otsuseid.

Esmaspäevasel ministrite kohtumisel vahetati mõtteid Euroopa kanderakettide tööstuse tuleviku osas ja arutati, kuidas satelliitidelt saadud avalikult kättesaadavatel andmetel põhinevate teenuste ja rakenduste turule hoogu juurde anda.