Mis juhtub, kui Eesti elektriturg avaneb?

 (92)
Mis juhtub, kui Eesti elektriturg avaneb?
Foto: Ilmar Saabas

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on
Eesti elektrituru avamise eesmärk suurendada Eesti energiajulgeolekut ja ühendada meid kõigepealt Põhjamaade ja Balti energiaruumi kaudu lõpuks kogu Euroopa energiavõrku.

"Energiajulgeoleku kasvatamiseks on meil vaja läbipaistvat turgu, kus on palju tootjaid, kelle hulgast valida ja kus kujuneb aus elektrihind, milles sisalduvad ka vajaminevad investeeringud ja keskkonnakulu. Kuna senine reguleeritud elektrihind neid komponente ei sisaldanud, siis oleme Euroopa mõistes tegelenud keskkonna-dumpinguga ja venitanud hädavajalike investeeringute tegemisega," ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi Delfile.

"Kuni käesoleva aastani oli Eesti elektriturg domineeritud ühe tootja poolt, kelle käes oli ka võrk ja hind oli läbipaistmatu. Eesti Energialt äraostetud põhivõrk ja elektrituru järk järguline avamine loovad eeldused täieliku turu tekkeks, mis võimaldab omavahel kokkuviia elektri ostjad ja müüjad, kus elekter liigub alati kõrgeimat hinda pakkuva ostja juurde. Nii langeb hind kõrge hinna piirkonnas ja tõuseb madala hinna piirkonnas – tekkiv efektiivne tasakaaluhind teenib kõikide turul osalevate tarbijate huve," selgitas Veskimägi.

Kuidas sünnib elektrihind avatud turul? Nord Pool Spot börs, mis ühendab meid hästitoimiva Põhjamaade elektrituruga, on oksjonipõhine, kus turuosaliste pakkumiste ja nõudluse tasakaalus sünnib turuhind. Kui me jõuame ka Eestis täielikult avatud ning toimiva ja eelkõige konkurentsitiheda elektrituruni, siis saame me igal tunnil turult madalaima võimaliku hinnaga elektrit. Selline hinnakujunemine on ühiskonna jaoks majanduslikult kõige efektiivsem, märkis Veskimägi.

Veskimäe sõnul on aus elektrihind lühiperspektiivis võib-olla kõrgem kui reguleeritud – sest reguleeritud hind on Eestis mõjutatud CO2 emissioonihinnast ja kodumaiseks tarbimiseks Eesti Energia eraldatud kvoodi tõttu on seda olnud võimalik sisuliselt keskkonna-dumpingu hindadega tarbijatele müüa. "Kui Eesti Energia peaks kvooti juba täna turult ostma, siis kaoks ka illusioon madalast reguleeritud hinnast. Lähiaastatel, kui seda nagunii teha tuleb ja kui turg on täielikult avatud, seal on palju turuosalisi, reaalne konkurents ja meil on head ühendused naabritega, siis saame parima elektrihinna ka meie hinnapiirkonnas. Need on viljad, mille noppimiseks peame taluma ka lühiajaliselt kõrgema elektrihinna."