Mis muutub? Haabersti ristmikku hakatakse ümber ehitama. Tööde teostaja on selge

 (12)
Mis muutub? Haabersti ristmikku hakatakse ümber ehitama. Tööde teostaja on selge
Foto: Vallo Kruuser

Tallinna kommunaalamet valis eile välja Haabesti ristmiku rekonstrueerija, kelleks osutus Nordecon AS.

Haabersti ristmiku rekonstrueerimistööde käigus teostatakse teedeehitus-, veevarustuse ja kanalisatsiooni, tänavavalgustuse, maastikuarhitektuuri, elektrivarustuse, sidevarustuse, foorjuhtimise süsteemide, gaasivarustuse, rajatiste (viadukt, tunnelid, tugimüürid) ning liikluskorralduse ehitustöid. Kergliiklejatele rajatakse Ehitajate tee alla 38 m pikkune tunnel ja Paldiski mnt alla 54 m pikkune tunnel.

Uued kergliiklusteed on planeeritud kõikidesse suundadesse. Olemasolev ringristmik rajatakse rekonstrueerimistööde käigus fooridega ringristmikuks.

Haabersti ringristmiku ületava Paldiski maantee suunalise 277 meetri pikkuse viadukti ja Paldiski maantee sõidu- ja kõnniteede (lõigus Mõisa tn - Pikaliiva tn perspektiivne ristmik) põhilise kasutusvalmiduse tähtajaks on kavandatud 2017. oktoober. Foorjuhitava ringristmiku, Ehitajate tee jalakäijatetunneli ning Rannamõisa tee kuni Lõuka tänavani põhiline kasutusvalmidus on kavandatud saavutada 2018. aasta augustis.

Hinnangulised ehitusmahud:

Sõidutee pindala 70 000 ruutmeetrit

Kergliiklusteede pindala 16 739 ruutmeetrit

Haljastus 48 000 ruutmeetrit