Mis on investeerimiskonto, kuhu saab tulevikus teise samba raha kanda?

 (27)
Mis on investeerimiskonto, kuhu saab tulevikus teise samba raha kanda?
Foto: Sven Arbet

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonilepingu kohaselt võimaldatakse tulevikus kanda teise sambasse kogutud pension koguja investeerimiskontole.

Võimuleppes seisab, et teise pensionisambaga liitunud ja tulevikus liituvad inimesed saavad õiguse sellest avalduse alusel väljuda. Väljunud inimesi koheldakse analoogselt nendega, kes ei ole teise sambaga liitunud. Väljamaksed teise samba pensionifondidest tehakse pärast avalduse esitamist kahe aasta jooksul ning neilt tasutakse tulumaks.

Teise samba pensioni kogumist jätkavad inimesed saavad õiguse esitada avaldus, mille alusel kantakse teise sambasse tehtavad maksed (2%+4%) edaspidi teise samba fondi asemel otse inimese investeerimiskontole

Mida kujutab endast aga investeerimiskonto? Vastuse annab finantsinspektsiooni tarbijaveeb minuraha.ee:

Investeerimiskonto on tavaline pangakonto, mille eraisikust investor võtab kasutusele eesmärgiga teha sellelt ainult finantsinvesteeringuid (nt osta-müüa väärtpabereid ja muid tulumaksuseaduse mõttes finantsvarana käsitletavaid finantsinstrumente).

Investeerimiskonto kasutamine võimaldab finantsvaralt saadud tulu maksustamist edasi lükata. Esmalt peab maksumaksja kandma oma investeerimiskontole raha, mille eest soetab näiteks väärtpabereid. Väärtpaberite müügist saadud raha peab taas laekuma investeerimiskontole (kas otse tehingust või viivitamatult teiselt kontolt ümber kandes), siis ei teki kohest maksukohustust ja saadud raha on võimalik edasi investeerida järgmistesse väärtpaberitesse. Teiseks peab investeerimiskontole laekuma ka igasugune finantsvaralt saadav tulu, näiteks intressid, dividendid.

Kas võib investeerimiskontona kasutusele võtta oma senise arvelduskonto?

Jah, aga pärast seda, kui võtad selle konto investeerimiskontona kasutusele, ei ole mõistlik jätkata selle vahendusel enam muude igapäevaste tehingute tegemist (nt toidu ostmine poes, palga laekumine jne). Kõik tehingud, millega ei soetata finantsvara, tuleb deklareerida kui väljamaksed ja deklareerida järgmisel aastal tuludeklaratsioonis. Seega oleks otstarbekas avada väärtpaberitehingute tegemiseks investeerimiskontona pangas eraldi arvelduskonto.

Kas investeerimiskonto kaudu investeerimine on kohustuslik?

Ei ole. Endiselt võib kasutada ka senist süsteemi. Selle järgi tuleb finantsvara (nt väärtpaberite) müügist saadud tulult maksta tehingule järgneval aastal tulumaksu, ükskõik, kas saadud tulu reinvesteeriti või võeti tarbimisse. Investeerimiskonto mõte on just tulumaksukohustuse edasilükkamine, kui investor soovib teenitud tulu reinvesteerida.

Millistel juhtudel võiks eraisikust investor investeerimiseks kasutada investeerimiskontot?

Investeerimiskonto kaudu võib investeerida finantsvarasse, milleks on:

  • avalikult pakutavad, reguleeritud väärtpaberiturul või alternatiivturul kaubeldavad väärtpaberid
  • investeerimisfondi aktsiad või osakud
  • investeerimishoiused
  • investeerimisriskiga elukindlustuslepingud (kui leping on sõlmitud pärast 1. augusti 2010)
  • tuletisinstrumendid
  • lühiajalised võlaväärtpaberid

Kõigi finantstulude maksustamist ei võimalda investeerimiskonto edasi lükata: tegemist peab olema avalikult kaubeldavate väärtpaberitega või tegevusluba omavate finantsasutuste pakutavate investeerimistoodetega. Tegemist peab olema Euroopa Majanduspiirkonna või OECD liikmesriikide väärtpaberite ja finantsasutustega.

Finantsvara hulka, mida investeerimiskonto vahendusel investeerida, ei kuulu II ja III samba pensionifondi osakud ega kogumispensioni kindlustuslepingud.

Kas investeerimiskonto ja väärtpaberikonto on üks ja sama asi?

Ei ole. Investeerimiskonto on tavaline pangakonto, millel kaudu eraisikust investor ostab ja müüb väärtpabereid. See tähendab, et investeerimiskontol on investori raha, kuid mitte soetatud väärtpaberid. Need asuvad investori väärtpaberikontol.

Millal tuleb investeerimiskontot kasutades väärtpaberitehingutelt saadud tulult tulumaksu maksta?

Tulumaksu ei pea teenitud tulult tasuma seni, kuni investor seda raha kasutusele ei võta, vaid investeerib seda edasi. Kui investor võtab teenitud kasumi tarbimiseks välja, tuleb tulumaksu maksta. Teisisõnu: tulumaksukohustus tekib siis, kui inimene võtab investeerimiskontolt rohkem raha välja, kui on sinna sisse pannud.

Investeerimiskonto sissemakse on igasugune investeerimiskontole kantud raha. Ka enne investeerimiskontona kasutusele võtmist sellel kontol oleva raha jääk on sissemakse, samuti on sissemakse finantsvaralt saadud tulu, millelt on tulumaks kinni peetud (näiteks dividendid, millelt on välismaal tulumaks kinni peetud või mille tulumaksu on Eesti ettevõte tasunud). Investeerimiskonto väljamakse on igasugune investeerimiskontolt tehtud kanne, millega ei soetata finantsvara.

Kuidas tuludeklaratsioonis investeerimiskontot ja sel tehtud tehinguid kajastatakse?

Pangakonto investeerimiskontona kasutusele võtmisest tuleb teada anda füüsilise isiku tuludeklaratsiooni täites. Selleks märgi deklaratsiooni vastavasse tabelisse, et teatud pangakontot kasutad investeerimiskontona. Tuludeklaratsiooni täites tuleb sul kirja panna investeerimiskontol möödunud maksustamisaastal tehtud sissemaksed ja/või väljamaksed.

Investeerimiskonto sissemakse on igasugune investeerimiskontole kantud raha. Ka enne investeerimiskontona kasutusele võtmist sellel kontol oleva raha jääk on sissemakse, samuti on sissemakse finantsvaralt saadud tulu, millelt on tulumaks kinni peetud (näiteks dividendid, millelt on välismaal tulumaks kinni peetud või mille tulumaksu on Eesti ettevõte tasunud). Investeerimiskonto väljamakse on igasugune investeerimiskontolt tehtud kanne, millega ei soetata finantsvara.

Kui sissemaksed ja/või väljamaksed on tehtud mõnes muus valuutas kui euro, tuleb sisse- ja väljamaksed deklaratsioonil eurodesse ümber arvestada, tehes seda investeerimiskonto krediteerimise või debiteerimise päeval kehtinud kursiga.

Kas II ja III sambasse on mõistlik investeerida investeerimiskonto kaudu?

II ja III samba pensionifondi osakud ega kogumispensioni kindlustuslepingud ei kuulu tulumaksuseaduse mõistes finantsvara hulka, neile kohalduvad teistsugused maksustamisreeglid ning seetõttu ei tasuks II ja III sambasse investeerimiskonto vahendusel investeerida. See ei ole küll keelatud, kuid investeerimiskontolt II või III sambasse raha kandes käsitletakse seda investeerimiskonto väljamaksena.

Kuidas kanda investeerimiskontole enne 2011. aastat soetatud väärtpabereid?

Kõik enne 1. jaanuari 2011 ostetud väärtpaberid jm finantsvara saab deklareerida investeerimiskonto sissemaksena 2011. aasta eest esitatavas tuludeklaratsioonis. Kõigi enne 1. jaanuari 2011 ostetud väärtpaberite soetusmaksumus (mitte turuväärtus!) summeeritakse ja see summa näidataksegi tuludeklaratsioonil investeerimiskonto sissemaksena.

Näiteks kui oled ostnud ettevõtte A aktsiaid 100 euro eest, ettevõtte B aktsiaid 1500 euro eest ja ettevõtte C aktsiaid 2000 euro eest, oled kokku kulutanud 3600 eurot. 3600 eurot kannadki tuludeklaratsioonis reale "sissemakse summa".