Mis saab Danske hoiustajatest ja laenuklientidest?

 (6)
Kilvar Kesler
Kilvar KeslerFoto: Ilmar Saabas

Finantsinspektsiooni ettekirjutuse kohaselt peab Danske Banki Eesti filiaal kaheksa kuuga Eestis tegevuse lõpetama. Kas hoiustajad saavad oma raha tagasi ning mis juhtub laenulepingutega?

Kuigi Danske Eesti filiaal on oma tegevust juba aastaid kokku tõmmanud, oli pangal eelmise aasta lõpu seisuga ligi 14 700 hoiustajast klienti ning 12 300 laenuklienti.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessleri sõnul Danske Banki Eesti filiaali klientide jaoks hetkel midagi ei muutu, kõik kliendilepingud kehtivad edasi. Kliendisuhete ümberkorraldamine toimub järk-järgult kaheksa kuu jooksul. Pank tagastab klientidele täies mahus kõik hoiused. Samas ei või pank sundida seniseid laenukliente laene pangale ennetähtaegselt tagasi maksma või laenulepinguid üles öelda ainult ettekirjutuse ettekäändel.

Danske Bank peab filiaali laenulepingud kaheksa kuu jooksul üle andma kas mõnele teisele Eestis tegutsemisõigust omavale sõltumatule pangale või muule krediidiandjale, kes teenindab laene edasi või rakendama muu seadusliku lahenduse, millega saab laenulepinguid edasi täita, kuid seejuures üheselt arvestama laenuvõtjate õiguste kaitsega.

Ehk siis kui laenulepinguid ei õnnestu edukalt mõnele teisele pangale või krediidiandjale edasi müüa, peab pank esitama finantsinspektsioonile selge lahendusplaani.