MKM: MTÜ Avalikult Rail Balticust on infot küsinud, kuid pole leidnud võimalust seda vastu võtta

 (32)
Rail Balticu projekti MKMi koordinaator Kristjan Kaunissaare
Rail Balticu projekti MKMi koordinaator Kristjan KaunissaareFoto: Karin Kaljuläte

MTÜ Avalikult Rail Balticust (MTÜ ARB) on pöördunud Tallinna Halduskohtusse sooviga saada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt (MKM) teavet RB Rail AS-i tellitud ja EY poolt koostatud tasuvusanalüüsi kohta. Tegemist on tehnilist laadi küsimustega seoses tasuvusanalüüsi metoodikas kasutatud andmetega, kommenteeris MTÜ kohtu poole pöördumist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Rail Balticu koordinaator Kristjan Kaunissaare.

MKM on varasemalt selgitanud, et küsitud info valdajaks on uuringu tellija RB Rail AS, kes on koos EY ekspertidega valmis küsitud infot koos täiendavate selgitustega andma. MTÜ ARB ei ole seda võimalust kasutanud. MTÜ ARB on pöördunud samasisulise infosooviga ka mitmete institutsioonide poole ning saanud meie teada ka vastused nii INEA-lt kui Euroopa Komisjonilt.

Kuna MTÜ ARB pöördumises on põhirõhk RB Rail AS tellitud ja EY koostatud tasuvusanalüüsi tehnilistes nüanssides, olemegi soovitanud küsida vastavat infot selle valdajalt ehk RB Rail AS-ilt. Oleme MTÜ-d ARB abistanud õige infoallika leidmisel ja vahendanud kontakte, et MTÜ-l ARB oleks võimalik küsitud infot reaalselt ja õigest kohast ka saada. RB Rail AS on pakkunud MTÜ-le ka võimalust kohtuda EY ekspertidega teema põhjalikumaks selgitamiseks ja aruteluks Riias, kuid MTÜ ARB on jätnud sellise võimaluse kasutamata.

Kuna MTÜ ARB on küll infot küsinud, kuid ei ole leidnud võimalust seda vastu võtta, ei saa nõustuda väitega, justkui hoitaks MKM-i või RB Rail AS-i poolt olulist informatsiooni kinni. Ühtlasi leiame, et tegemist on MTÜ ARB katsega külvata RB tasuvusanalüüsi suhtes põhjendamatuid kahtlusi ja kurnata MKM-i ning teiste asutuste ressursse ilma reaalse valmisolekuta enda poolt oluliseks nimetatud teemasid sisuliselt arutada. Seepärast on MTÜ ARB pöördumine kohtu poole meie hinnangul raskesti selgitatav.

Seotud lood:

RB Rail AS koos EY ekspertidega tutvustas tasuvusuuringut kevadel RB huvilistele ja MTÜ ARB liikmetele nii Tallinnas kui Tartus, ning MKM on edastanud palve, et RB Rail oleks valmis sellist kohtumist Riias kordama, et kõigile huvi pakkuvatele küsimustele vastused anda.

Ühtlasi nõuab MTÜ ARB et neile edastataks vastused küsimustele, mida esitas MKM Euroopa Komisjonile seoses RB projekti abikõlbulikkusega. Tegemist oli suulise küsimusega, mille vastuse sisuks oli, et EY tasuvusuuringus ja projekti abikõlbulikkuse osas Euroopa Komisjonil kahtlusi pole.

Lisaks on oma seisukoha MTÜ-le saatnud ka CEF toetuste nõuetekohasust hindav INEA, milles selgitatakse, et tasuvusuuring vastab rahastamislepingus sätestatule ning täpsemat teavet selles osas saab anda just nimelt RB Rail AS.

MKM-il ei ole põhjust kahelda EY kui finantsanalüüside valdkonnas ühe maailma pädevaima ettevõtte koostatud analüüsis, kui selliseid kahtlusi pole ka Euroopa Komisjonil ja CEF toetuste nõuetekohasust hindaval INEA-l.

Täiendavaks selgituseks: kolme riigi ühisettevõte RB Rail AS kasutas EY töö metoodika ning analüüsi tulemuste hindamisel ka konsultatsioonieksperte, keda Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi ning regionaal-ja linnapoliitika peadirektoraadid kasutavad suuremahuliste transporditaristu arendusprojektide rahastustaotluste hindamisel. Protsessi kaasatud ekspertide hinnangul vastab analüüs Euroopa Komisjoni kehtestatud kulude ja tulude analüüsi metoodikale. Uuringu tulemused on piisavad selleks, et tõendada projekti elujõulisust ning positiivseid mõjusid ühiskonnale kõigis kolmes Balti riigis ning laiemal tasandil. Sama seisab ka Priit Humalale saadetud vastuskirjas.

Ning veel täiendavalt - MTÜ väide 1,5 miljoni euro tagasimaksmise kohustuse kohta ei vasta tõele, sellist tagasinõude otsust tehtud ei ole. Juttu on RB planeeringute koostamise ning eelprojekteerimise tegevustele antud toetusest, mis ei jõudnud ettenähtud aja jooksul põhjalike avalike arutelude tõttu lõpule. INEA-ga on käimas diskussioon võimaliku tagasinõude osas, mille mahuks on täpselt 255 098 eurot ja 94 senti. Anname INEA-le omapoolsed selgitused ja oleme lootusrikkad, et tagasinõude otsust ei tule.