Möödunud aastal tõusid brutopalk ja reaalpalk

 (46)
Möödunud aastal tõusid brutopalk ja reaalpalk
.

Keskmine brutokuupalk oli möödunud aastal 839 eurot ja tõusis varasema aastaga võrreldes 5,9%. Ka reaalpalk tõusis pärast kaheaastast langust.

Reaalpalk, milles tarbijahinnaindeksi muutuse mõju on arvesse võetud ja mis näitab palga ostujõudu, tõusis mullusega võrreldes 0,9%, teatas statistikaamet.

Nii 2009. aastal kui ka 2010. aastal reaalpalk langes vastavalt 4,9% ja 1,8%.

Möödunud aastal oli keskmine brutotunnipalk 5,04 eurot ja tõusis varasema aastaga võrreldes 5,4%.

Keskmine brutokuupalk ja -tunnipalk tõusid 2011. aastal kõige enam kinnisvaraalases tegevuses, vastavalt 11,4% ja 13,3%. 2010. aastal langesid sellel tegevusalal palgad kõige enam ning madala võrdlusbaasi tõttu oli 2011. aastal ka tõus kõige suurem.

Keskmine brutokuupalk ja -tunnipalk langesid 2010. aastaga võrreldes ainult muudes teenindavates tegevustes, vastavalt 4,8% ja 7,9%.

Eelmisel aastal oli tööandja keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus 1137 eurot ja tunnis 7,55 eurot. 2010. aastaga võrreldes tõusis keskmine tööjõukulu töötaja kohta kuus 5,8% ja tunnis 4,6%.

Keskmine tööjõukulu töötaja kohta kuus ja tunnis tõusid 2011. aastal kõige enam kinnisvaraalases tegevuses, vastavalt 11,2% ja 12,0%.

Keskmine tööjõukulu töötaja kohta kuus ja tunnis langesid 2010. aastaga võrreldes ainult muudes teenindavates tegevustes, vastavalt 5,2% ja 6,8%.

Keskmine brutokuupalk oli eelmisel aastal avalikus sektoris 853 eurot ja erasektoris 834 eurot. 2010. aastaga võrreldes tõusis keskmine brutokuupalk avalikus sektoris 3,9% ja erasektoris 6,8%.

Avaliku sektori alla kuuluvad ka riigi ja kohaliku omavalitsuse omanduses olevad äriühingud.