MTA: 15. aprilliks tuleb tasuda pakendiaktsiis

 (1)
MTA: 15. aprilliks tuleb tasuda pakendiaktsiis
Delfi

Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et 15. aprillil tuleb pakendiettevõtjatel selle aasta esimeses kvartalis Eestis müüdud, vahetatud, tasuta võõrandatud või omatarbeks kasutusse võetud kauba pakendi kohta esitada aktsiisideklaratsioon ning tasuda pakendiaktsiis.

Aktsiisist on vabastatud ettevõtjad, kes on kirjaliku lepingu alusel oma kohustused üle andnud mõnele taaskasutusorganisatsioonile. Aktsiisi ei pea maksma ka ettevõtjad, kes kehtestatud sihtarvude ulatuses koguvad ja taaskasutavad enda poolt Eestis turule lastud pakendid ning pakendijäätmed.

Pakendijäätmete taaskasutus saab toimuda vaid nende ringlussevõtuna või energiakasutusena.

Ameti kontrolliosakonna juhataja Kaido Lemendik märkis, et ettevõtetelt nõutava pakendite ja pakendijäätmete käitlemise eesmärgiks on eelkõige keskkonnakaitse.

„Pakendiaktsiis on üks keskkonnakaitse meede, mille eesmärk on ettevõtjad, kes oma pakendijäätmete taaskasutamisega ei tegele, suunata organiseeritud jäätmekäitluse juurde ja taaskasutusorganisatsioonidega liituma,“ märkis Lemendik.

Maksu- ja tolliamet koostöös keskkonnainspektsiooniga saatis eelmisel nädalal välja teavituskirjad 2000 ettevõtjale palvega vaadata üle, kas nende pakendite ja pakendijäätmete käitlemine vastab nõuetele.