Mustamäe räniorus haudub Eesti Nokia


Mustamäel küberneetika instituudi kompleksis laiutab Eesti ?räniorg? ? tohutu kompleks valdavalt IT-le ning elektroonikale pühendunud firmadest.

Suurem osa hoonetest kuuluvad Eesti mõistes unikaalse haardeulatusega aktsiaseltsile Cybernetica, kelle sissetulekust umbes neljandik tuleb ruumide rendist.

Neis majades elavad külg külje kõrval ligikaudu seitsekümmend ettevõtet ? osa neist juba vanad küberneetika instituudist välja kasvanud ?saurused?, teised äsja inkubaatorist koorunud tibupojad. Ehkki valdkonnad varieeruvad, iseloomustab neist enamikku väljend ?kõrgtehnoloogiline?. Olgu siis tegu tarkvara, selle mehaaniliste rakenduste või ka näiteks tänapäevase keemiaga.

Nii valmistab kompleksi üks suuremaid firmasid ETM Endoskoopiatehnika sonde, mille abil saab uurida siseelundite seinu ning leida sel teel näiteks vähkkasvajaid. Ligi 90% ulatuses ekspordiks minev toodang toob ettevõttele käibena sisse üle 30 miljoni krooni aastas.

Teine hiigelettevõte Fujitsu Service remondib sarnase käibe juures koduelektroonikat.

Hiljuti seadis samas kompleksis sisse ka maailmakuulsa internetitelefoni allettevõte Skype Technologies.

Tihe koostöö

Suurt osa Akadeemia 21 majades kodu leidnud ettevõtetest koondab enda alla Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise Sihtasutus (Tehnopol). See majandus- ja kommunikatsioo-niministeeriumi, Tallinna linna ning Tallinna tehnikaülikooli poolt asutatud katusorganisatsioon on üks Eesti kahest teadus/tehnoloogiapargist (peale Tartu Teaduspargi), mis kuulub Rahvusvahelisse Teadusparkide Assotsiatsiooni. Tehnopoli president Raivo Tamkivi on ühtlasi valitud selle 67 riigi teaduskeskusi koondava organisatsiooni presidendiks.

Tamkivi sõnul keskendub Tehnopol uute firmade inkubeerimisele. Praegu on veel vara öelda, kas mõnest neist kasvab välja ka kohalik Nokia.

Tehnopoli alla kuulub firmasid veel mitmetes hoonetes peale Akadeemia 21, kuid Ärileht otsustas kaardistada just selle maja. Et anda veidigi aimu potentsiaalist, mida ?ränikompleksi? koondunud teadmismahukad firmad võivad saavutada.

Firmad

Peamootor

?? Kompleksi süda AS Cybernetica iseloomustab konglomeraadi olemust täielikult. Ühest küljest kuuluvad firma tegevusvaldkonda sellised andmeturbe alased lahendused nagu e-hääletus või e-politsei. Kumbki ettevõtmine leidis muuhulgas äramainimist tuntud majandus-ajakirja Forbes 20. detsembri kaaneloos.

?? Teisalt aitab firma seada piirivalvel üles seireradareid ning toodab tulevikutehnoloogial põhinevaid dioodlampe eeskätt sadamakonteinerkraanadele.

Militaartehnika

?? OÜ Englot teatakse ennekõike kui üht Eesti tuntumat rahumeelse militaartehnika valmistajat.

?? Firma leidis Akadeemia teel endale pesa juba aegade alguses, 1993. aastal. Firma tegevdirektori Karin Punningi sõnul aitab teaduspargi katuse all olemine leida hõlpsasti koostööpartnereid. Tihe koostöö käib kolme-nelja ettevõttega.

?? Eelmisel aastal töötas Englo välja kaks uut radiomeetrit ning ühe dosimeetri. Samuti leiab firma uudistoodete hulgast maailma ühe tundlikuima käsimetalliotsija Minion-1.

Kassasüsteemid ja elektrinäidud

?? Paljudel inimestel tuleb puutuda kokku ettevõtte Ektaco toodanguga. Süsteem, mille abil pannakse kauglugemise teel kirja umbes 17 000 majapidamise elektrinäidud, töötas välja just see firma.

?? Praegu keskendub firma suurel määral kassasüsteemidele, mis aitavad näiteks toitlustusettevõtetel oma müügiprotsessi kontrolli all hoida. Ka on valminud Ektacos Eesti Posti kasutatav tarkvara.

Elektroonika ravijad

?? Ühe suurema käibega ettevõttena tegutseb Akadeemia 21 hoones Fujitsu Services. Firma teeb remondi- ja hooldustöid 17 elektroonikakompaniile.

?? Firma tegevjuhi Ants Roose sõnul oli kolimine ?räniorgu? algusest peale nende kindel poliitika. Ühe põhiargumendina nimetab ta hulka sama katuse all paiknevaid firmasid, keda on võimalik allhankijana

kasutada.