Narva-Jõesuu linnajuhid tahavad suuremat tükki Eesti Energiaga seotud maksudest endale

 (20)
Narva-Joesuu linnapea valimine
Maksim Iljin, Narva-Jõesuu linnapeaFoto: Sergei Stepanov, NPA

Narva-Jõesuu linnajuhid ei ole rahul olukorraga, kus Eesti Energia üle miljardi euro ulatuvate varadega tütarfirma asub küll nende territooriumil, kuid linnale maksutulusid samahästi kui ei too.

"Narva-Jõesuu territooriumil paikneb Enefit Energiatootmise AS [mille alla kuuluvad EE elektrijaamad, sh Auvere-toim], mille varad ulatuvad 1, 068 miljardi euroni ja mis toodab 9 teravatt-tundi elektrienergiat ja 394 000 tonni vedelkütuseid aastas. Samas elab Enefit Energiatootmise 1004 töötajast Narva-Jõesuu territooriumil 13 töötajat ning läbi maksude laekub Narva-Jõesuu kohalikule omavalitsusele tulumaksu 27 000 eurot aastas," kirjutavad pöördumises riigihaldusministrile Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin, Narva-Jõesuu volikogu esimees Veikko Luhalaid ja Eesti Energia juht Hando Sutter.

Seega rõhutavad mehed, et kehtiv keskkonnatasude seadus ei arvesta maksude riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarve vahel jaotamisel, milline on keskkonnamõju sellele kohaliku omavalitsuse üksusele, kus põlevkivi töötlemine toimub. Narva-Jõesuu juhid teevad ettepaneku, et KOV-ile laekuks praegusest oluliselt suuremas mahus maksuraha maavara kasutamise kui ka sellega kaasneva keskkonnamõju tekitamise eest.

Tulumaksu puhul peaks nende arvates olema laekumine jaotatud selliselt, et 50% füüsilise isiku makstud tulumaksust laekuks töökohajärgsele KOV-ile ning et seda ei arvestataks ainult elukoha järgi nagu praegu. "Ettepanekuga ei suurendata isikute maksukoormust, vaid toimub üksnes laekuva maksutulu jaotamine isiku elukoha- ning töökohajärgse kohalike omavalitsuste vahel," rõhutavad linnajuhid.