Natalia Levina hõivas Swedbanki koha Toomas Lumani äripartnerina

 (14)
NATALIA LEVINA- MOSKVA MULTIMILJONÄRI TÜTAR.
NATALIA LEVINA- MOSKVA MULTIMILJONÄRI TÜTAR.Foto: Vallo Kruuser

Kolmapäeval allkirjastati tehing, millega kõigepealt ostis Toomas Lumani suuromanduses ettevõte Swedbankilt välja 50% kinnisvaraarendajast AS Arealis ja müüs siis omakorda vähemusosaluse Natalia Levinale kuuluvale firmale.

Nimelt kirjutasid 28. augustil 2013 kirjutasid Toomas Lumani suuromanduses Nordic Contractors AS, Swedbank AB tütarfirma FR&R Nemo B.V. ja Natalia Levina ainuomanduses Elle Capital OÜ alla lepingule, millega FR&R Nemo B.V. müüs oma 50%lise osaluse Eesti juhtivas kinnisvaraarendajas ASis Arealis Nordic Contractors ASile, misjärel omandas Elle Capital OÜ omakorda 50% miinus ühe aktsia suuruse osaluse ASis Arealis.

Samaaegselt soetas AS Arealis seni Elle Capital OÜle kuulunud vähemusosalused Arealise grupi ettevõtetes Shnelli Ärimaja AS, Liivalaia Arenduse AS ja Tehnopolis Kinnisvara AS.

„Mõlemat investorit seob Arealisega aastatepikkune koostöö," märkis Nordic Contractors ASi juhatuse esimees Toomas Luman. „FR&R Nemo B.V. asus ettevõtte aktsionäriks 2011. aasta kevadel investeerimisperioodiga 3 aastat, osaledes seejärel aktiivse finantsinvestorina ettevõtte nõukogu töös. Nelja-aastane koostöö Elle Capitaliga üksikute projektide tasandil jätkub edaspidi Arealise kontsernis."

„Tehing võimaldab meil luua vundamendi uute arenduste alustamiseks, kindlustamaks Arealise positsiooni Eesti juhtiva A-klassi bürookinnisvara omaniku ja haldajana Tallinnas," selgitas Toomas Luman. „Tänan FR&R Nemot senise konstruktiivse koostöö ja panuse eest Arealise kontserni arengusse. Täna toimunud aktsiate tagasiost FR&R Nemolt toimus kuus kuud enne kokkulepitud täheaega, mis kinnitab, et Arealis on arenenud kavandatust kiiremini."

Elle Capital OÜga on Arealis alates 2009. aasta sügisest teinud koostööd läbi oma tütarettevõtete. Arealise omanduses ja hallata on teiste seas Shnelli Ärimaja (Eesti Raudtee peamaja), Liivalaia Arenduse ärihoone, tuntud ka kui Nordea Maja, Tehnopolis Kinnisvara ehk Skype Eesti peamaja ja ECE Ärimaja, kus asub praegu ka Arealise kontor. Arealise A-klassi büroohoonete rendipind on Eesti üks suuremaid - 40 800 ruutmeetrit.

AS Arealis (www.arealis.com) on Nordic Contractors ASi kinnisvara arendusele keskendunud tütarettevõte. Arealis alustas tegevust 2005. aastal ning tänaseks on ettevõtte varade maht kasvanud 114 miljoni euroni ja omakapital 46 miljoni euroni. Arealis koondab investeeringuid ning arendusprojekte peamiselt ärihoonetesse, kuid ka korterelamutesse. Arealise ärihoonetes on rendipinda 40 819 m² ning täituvus 96,3%. Ettevõtte sihtturgudeks on Eesti ja Leedu.