Neljandiku Eesti taastuvelektrist toodab Eesti Energia

 (9)
Eesti Energia tuulepark
Eesti Energia tuuleparkFoto: Eesti Energia

Tänavu esimeses kvartalis tootis Eesti Energia kogu Eesti taastuvelektrist veerandi, kirjutas Eesti Energia blogis Eesti Energia taastuvenergia ja väikekoostootmise juht Innar Kaasik.

Suurem taastuvenergia tootmisvõimekus ja taastuvatest allikatest toodetud elektrit eelistavate klientide hulga kasv on teinud Eesti Energiast nii Eestis kui ka Baltikumis ühe suurima taastuvenergia ettevõtte.

Eesti Energia alustas taastuvatest energiaallikatest elektri tootmist 2002. aastal, mil püstitas Virtsu oma esimese elektrituuliku ning taastas ajaloolise Linnamäe hüdroelektrijaama. Eelmisel aastal tootis ettevõte kokku 360,8 gigavatt-tundi taastuvelektrit, millest jätkuks 150 000 keskmise tarbimisega majapidamisele üheks aastaks. Kokku on Eesti Energial võimekust toota taastuvatest allikatest elektrit ca 3 teravatt-tundi aastas, mis on 40% Eesti elektritarbimisest.

62% eelmisel aastal Eesti Energia poolt toodetud taastuvenergiast toodeti Narva, Aulepa, Paldiski ja Virtsu tuuleparkides. Ülejäänud osa aga Linnamäe ja Keila-Joa hüdroelektrijaamades, Paide ja Valka koostootmisjaamades, kus toodame elektrit ja sooja hakkepuidust, ning Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis, mis töötles möödunud aastal elektriks ja soojuseks ümber üle 245 000 tonni segaolmejäätmeid.

Oma panuse taastuvenergia toodangusse andis ka Narva linna soojusega varustav Balti elektrijaama 11. plokk, kus on võimalik asendada põlevkivi 50% ulatuses biomassiga. Möödunud aastal toodeti Balti elektrijaama 11. plokis 70 gigavatt-tundi taastuvelektrit. Tähelepanuväärne on seegi, et taastuvenergia tootmiseks ettenähtud toetusi pole valitsuse otsusel Narva elektrijaamadele taastuvelektri tootmiseks makstud alates 2012. aastast.

Seotud lood:

Üha kasvavate taastuvenergia tootmisvõimsuste kõrval suureneb ka nende inimeste arv, kes eelistavad tarbida taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit ja on sõlminud Eesti Energiaga Rohelise Energia elektrilepingu. Rohelise Energia elektripaketi elektrienergia saadaksegi just taastuvatest energiaallikatest, mis tähendab, et taastuvenergiat eelistades annab iga klient oma panuse keskkonna hoidmisesse ja puhtama looduse säilitamisse. Huvitava faktina võib märkida, et näiteks käesoleval aastal on viiendik Eesti Energia uutest Leedu klientidest sõlminud Rohelise Energia lepingu. Leedu eripäraks on ka see, et riik maksab toetusi ettevõtetele, mis eelistavad tarbida taastuvenergiat.

Taastuvenergia olulisust on raske alahinnata ja selle osakaal Eesti energiatootmises kasvab aasta-aastalt. Taastuvenergia tootmistehnoloogiate hind on viimase kümne aastaga oluliselt odavamaks muutunud, kuid vajab siiski veel toetusi, et turul konkurentsivõimeline olla.