Nord Stream maksab Eesti kaluritele ühekordse hüvitise

 (17)
Nord Stream maksab Eesti kaluritele ühekordse hüvitise
LEAD Technologies Inc. V1.01AFP/Scanpix

Nord Steam leppis kokku hüvitiste maksmises ja leevendusmeetmetes neile Eesti kalameestele, kelle alused traalivad ettevõtte poolt rajatava gaasijuhtme läheduses Läänemeres.

Nord Stream on sõlminud kokkulepped Läänemeremaade Kalurite Ametiühingutega nagu ka kaluritega, kes ei ole ametiühingute liikmed. Eelmisel aastal sõlmiti lepingud viies riigis, kelle vetest torujuhe läbi läheb: Venemaa, Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa, sellel aastal kirjutati lepingud alla ja maksti kompensatsiooni kaluritele Eestist, Lätist ja Leedust.

Hüvitised makstakse ühekordsete summadena, võttes aluseks laevade püügistruktuuri ja raporteeritud püügid ning kehtivad peamiselt alustele, mis on taglastatud merepõhjas traalimiseks.

“Kalapüügil on oluline roll paljudes Läänemere äärsetes kogukondades ja meie torujuhe läbib mõningaid olulisi kalastuspiirkondi,” sõnas Romans Baumanis, Nord Streami Balti riikide regionaalne nõunik.

“Viimase kahe aasta jooksul oleme pidanud mitmeid koosolekuid Läänemereäärsete kalandusesindajatega, mõistmaks nende muresid ja oleme teinud koostööd leidmaks sobilikke lahendusi. Nord Streamil on hea meel, et oleme saavutanud kokkulepped kalandusesindajatega Balti riikidest ja Poolast. Me oleme võtnud oma kohustuseks toetada kalureid ajal, mil nad kohanevad uue olukorraga. Ühiselt kalandusorganisatsioonidega oleme loomas informatsiooniprogrammi,” sõnas Baumanis.

“Nord Stream leppis kalandusorganisatsioonidega kokku, et torujuhtme ehituse koordinaadid edastatakse professionaalses kalanduses kasutatavate elektrooniliste süsteemidega kohanduvas formaadis. Torujuhe märgitakse ära nii trükitud kui elektroonilistele merekaartidele,” ütles Eesti Kalurite Liidu juhatuse esimees Mart Undrest.

Torujuhe on projekteeritud kalandustegevuse suhtes vastupidavana ning selle trass ja ehitus on optimeeritud eesmärgiga minimiseerida võimalikku kahju kalameestele. Siiski on kalameestel vajalik mõnedes kohtades püüdmistehnikaid kohandada ja arvestada ehituse ajal kehtivate ajutiste piirangutega.

Kogu projekti kestel on kalameestele kättesaadav alaline kontaktpunkt, kust saab vastuseid küsimustele torujuhtme ehitustööde lähistel kalastamise kohta. Ehituse kestel hoitakse kalamehi pidevalt kursis ehitustööde liikumisega.