Nord Streami keskkonnahinnang kõigile tutvumiseks

 (10)
Nord Streami keskkonnahinnang kõigile tutvumiseks
Scanpix

Keskkonnaministeeriumis saab tutvuda Nord Stream keskkonnamõju hindamise (KMH) aruannetega.

Lisaks juba varem välja kuulutatud Nord Stream gaasitrassi piiriülesele keskkonnamõjude hindamise aruandele (Nord Stream Espoo aruanne) ning Soome riiklikule KMH aruandele on nüüd võimalik tutvuda ka Nord Stream gaasitrassi piiriülese KMH Rootsi, Taani ja Saksamaa riiklike aruannetega, teatas ministeeriumi pressiesindaja.

Nord Stream gaasitrassi KMH käigus koostati piiriülese KMH aruanne (Nord Stream Espoo aruanne) ning viis päritoluriigi aruannet (Rootsi, Taani, Soome, Saksamaa ja Venemaa). Keskkonnaministeeriumil on olemas kõik nimetatud KMH aruanded, v.a. Venemaa riiklik aruanne.

Aruannetega on saab tutvuda veebilehel, samuti on materjalid saadaval Keskkonnaministeeriumi (Tallinn, Narva mnt 7a) keskkonnateabe keskuses (tuba 604, tel 626 0705, e-post kersti.kikkas@envir.ee) ja keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna keskkonnakorralduse büroos (tuba 428, tel 626 0742, e-post maris.malva@envir.ee ja tel 627 2109, e-post irma.pakkonen@keskkonnaamet.ee).

Arvamused, ettepanekud ja vastuväited KMH aruannete kohta on oodatud kirjalikult hiljemalt 10. maiks keskkonnaministeeriumisse aadressil Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või e-postiga
keskkonnaministeerium@envir.ee. Keskkonnaministeerium arvestab avalikkuse arvamusi ja märkuseid Nord Stream piiriülese KMH aruande kohta Eesti seisukoha kujundamisel.

Nord Stream gaasitrassi piiriülese KMH aruande avalik arutelu toimub 29. aprillil algusega kell 15 Keskkonnaministeeriumi (Tallinn, Narva mnt 7a) I korruse saalis. Arutelul osalemiseks palume võimalusel ette registreeruda telefonil 626 0742 või e-posti aadressil maris.malva@envir.ee.

Nord Stream AG plaanib Läänemerre rajada trassi, mille kaudu saaks tarnida maagaasi Venemaalt Saksamaale. Kavas on ehitada kaks gaasijuhet, mis kulgevad 1220 km pikkusel trassil piki Läänemere põhja Viiburi (Venemaa) ja Lubmini (Saksamaa) vahel. Ehitustöödega on kavas alustada
2010. aastal. Esimene gaasijuhe peaks tegevust alustama 2011. ja teine 2012. aastal. Gaasijuhtme kaudu on võimalik transportida 55 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas. Nord Streami gaasijuhtmete kavandatud tööiga on 50 aastat.

Kuna gaasitrass läbib Venemaa, Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa majandusvööndit ja territoriaalvett, siis on need viis riiki piiriülese keskkonnamõju hindamise mõistes nii päritolu- kui ka mõjutatavad riigid. Lisaks on mõjutatud riigid Eesti, Läti, Leedu ja Poola, kellel on võimalus osaleda keskkonnamõju hindamisel, tutvuda KMH aruandega ning esitada selle kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ekspressi konverents 2020