Nordea hakkab vahendama LHV pensionifonde


Nordea Pank ja LHV sõlmisid pensionifondide müügi ja vahenduse alase koostöölepingu, mille kohaselt hakkab Nordea Pank vahendama LHV Varahalduse loodavaid kogumispensioni fonde.

Nordea Panga juhatuse aseesimees Toivo Annus sõnas, et Nordeale on oluline keskenduda võtmetoodetele. “Meil on heameel teha koostööd Eesti juhtiva investeerimispangaga ja pakkuda oma kontorites ja teeninduskeskustes muude finantsteenuste seas ka teavet pensionifondide kohta ning nendega liitumisvõimalust. Nordea ja LHV täiendavad selles osas teineteist parimal võimalikul moel.”

AS-i LHV Varahaldus juhataja Robert Kitt’i sõnul pakub Nordea Pank oma klientidele nüüd LHV investeerimiskogemust. “Koostöö saab õnnestuda siis, kui partneritel on sarnased väärtused. Nii Nordea kui LHV peavad oluliseks kvaliteeti. Nordea on rahvusvaheline pank, LHV investeerib rahvusvaheliselt. Näen koostöös mõlemale poolele suurt perspektiivi “ lisas Kitt.

Kahepoolse koostöö raames alustavad Nordea Pank ja LHV Eesti pensionisüsteemi ja kohustuslike pensionifondide tingimuste tutvustamist ning investeerimisotsuste alast nõustamist. Mõlemal LHV poolt loodaval pensionifondil saab olema investeerimiskomitee, mille tegevusse kaasatakse Nordea esindajana Toivo Annus. Investeerimiskomitee määratleb investeerimise põhisuunad. Lisaks sellele edastatakse kogumispensionide valikuavaldused Eesti väärtpaberite keskregistrile.

Koostöö esimese etapina on Nordea Panga teenindajad läbi teinud LHV pensionifondide müügikoolituse.

LHV planeerib koheselt peale vastava litsentsi saamist turule tulla kahe erineva investeerimisstrateegiaga kogumispensioni fondiga, milleks on LHV Aktsiapensionifond ja LHV Intressipensionifond. Seni on LHV pakkunud võimalust investeerida täiendava kogumispensioni ehk III samba fondi.