Nordea sai loa pensionifondide valitsemiseks


Nordea sai loa pensionifondide valitsemiseks
Priit Simson

Finantsinspektsioon andis Nordea Pensions Estonia AS-ile fondivalitseja tegevusloa õigusega valitseda nii kohustuslikke kui ka vabatahtlikke pensionifonde.

Nordea Pensions Estonia AS kuulub Nordea Bank AB kontserni, tema ainuaktsionäriks on Nordea panga Rootsis registreeritud tütarettevõtja Nordea Life Holding AB, teatas finantsinspektsioon.

Investeerimisfondide seaduse kohaselt peab fondivalitseja aktsiakapital juhul, kui ta valitseb kohustuslikke pensionifonde, olema vähemalt 3 miljonit eurot.

Pensionifondide valitsemiseks on vajalik finantsinspektsiooni tegevusluba, mille inspektsioon on varasemalt väljastanud aktsiaseltsidele Danske Capital, ERGO Varahalduse AS, Hansa Investeerimisfondid, LHV Varahaldus ja SEB Varahaldus.
Kohustuslike pensionifondide turust kuulus 2007. aasta lõpu seisuga Hansa Investeerimisfondidele 52%, SEB Varahaldusele 28%, Danske Capitalile 13%, LHV Varahaldusele 4% ja ERGO Varahaldusele 3%. Vabatahtlike pensionifondide turust kuulub Hansa Investeerimisfondidele üle kahe kolmandiku ehk 70%. SEB Varahalduse turuosa on 25%, Danske Capitalil 3% ja LHV Varahaldusel 2%.

2008. aasta 30. juuni seisuga on kohustusliku pensionisambaga liitunud üle 566 000 inimese. Vabatahtlike pensionifondide osakuid omab 2007. aasta 31.detsembri seisuga 44 700 isikut.

Kohustuslike pensionifondide maht oli 2007. aasta lõpul 12,2 miljardit krooni ning Eesti residentidest eraisikutele kuuluv investeerimisfondide maht kokku 3,5 miljardit krooni.

Investeeringute maht osakuomaniku kohta moodustas kohustuslikes pensionifondides möödunud aasta lõpul 21 288 krooni ja vabatahtlikes pensionifondides 24 820 krooni.