Nordea sai pensionifondide valitsemise loa


Nordea pank
Nordea pankETA FOTO

AS Nordea Pensions Estonia sai finantsinspektsioonilt pensionifondide valitsemise tegevusloa, mis laieneb teise ja kolmanda samba pensionifondide valitsemisele.

Oma pensionifondide pakkumist alustab Nordea sügisel, mil välja tulevad kohustuslikud ja vabatahtlikud pensionifondid.

Nordea Pensions Estonia AS kuulub Nordea Bank AB kontserni, tema ainuaktsionäriks on Nordea panga Rootsis registreeritud tütarettevõtja Nordea Life Holding AB.

Investeerimisfondide seaduse kohaselt peab fondivalitseja aktsiakapital juhul, kui ta valitseb kohustuslikke pensionifonde, olema vähemalt 3 miljonit eurot. Pensionifondide valitsemiseks on vajalik finantsinspektsiooni tegevusluba, mille inspektsioon on varasemalt väljastanud aktsiaseltsidele Danske Capital, ERGO Varahalduse AS, Hansa Investeerimisfondid, LHV Varahaldus ja SEB Varahaldus.

Kohustuslike pensionifondide turust kuulus 2007. aasta lõpu seisuga Hansa Investeerimisfondidele 52 protsenti, SEB Varahaldusele 28, Danske Capitalile 13, LHV Varahaldusele 4 ja ERGO Varahaldusele 3 protsenti. Vabatahtlike pensionifondide turust kuulub Hansa Investeerimisfondidele üle kahe kolmandiku - 70 protsenti. SEB Varahalduse turuosa on 25, Danske Capitalil 3 ja LHV Varahaldusel 2 protsenti. 2008. aasta 30. juuni seisuga on kohustusliku pensionisambaga liitunud üle 566 000 inimese. Vabatahtlike pensionifondide osakuid omab 44 700 isikut.