Nordica ja Adria partnerlus lõppes krõbeda intressiga laenulepinguga

 (63)
Lennukid lennujaamas
Foto: Andres Putting

Nordica majandusaasta aruandest ilmneb, et Eesti lennundusettevõte on laenanud sloveenlaste Adria Airwaysile kuueks aastaks 15-protsendilise intressimääraga 4,556 miljonit eurot, kirjutab ERR Uudised.

2016. aasta aruande nõuete ja ettemaksete tabelis on kirjas muud nõuded ulatuses 4,556 miljonit eurot. Nordic Aviation Groupi turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo kinnitas ERRile, et tegu on Adriale laenatud rahasummaga.

Adria Airways oli Nordica tähtsaim partner aasta jooksul alates ettevõtte asutamisest 2015. aasta sügisel. Neilt renditi rahvusvahelist piletimüügi- ja tulude juhtimise süsteemi ning algselt osteti neilt ka lendude opereerimise teenust.

"Sellise koostöömudeli üheks eelduseks oli ettemaksete ja deposiitide paigutamine partnerfirmasse, katmaks tema kaasnevaid kulusid ja võimalikke äririske," rääkis Uibo. "Partnerlussuhte lõpetamisel 2016. aasta lõpus konverteeriti osa Nordica jooksvaid vahendeid Adrias kahepoolsel kokkuleppel ümber laenuks, arvestades nii Nordica kui Adria huvisid".

Seotud lood:

Seega tähistabki majandusaasta aruandes muude nõuete all kajastatud summa 4,556 miljonit eurot laenuks konverteeritud Nordica restruktureeritud nõuet Adria Airwaysile.

"Selle instrumendi tingimused, sealhulgas intress on kooskõlastatud nii rahvusvaheliste audiitorite kui õigusnõustajatega ning vastavad nii raamatupidamislikele normidele kui headele äritavadele," rõhutas Uibo ja lisas, et kuigi Nordica laiaulatuslikuma koostöö lõpust Adria Airwaysiga saab varsti aasta, siis vastastikku kasulik operatiivne koostöö on jätkunud senini ja toimib eeldatavalt ka edaspidi.

Nordic Aviationi majandusaasta aruande on audiitor kinnitanud märkusega just selle laenunõude osas.

PricewaterhouseCoopersi vandeaudiitorid Tiit Raimla ja Janno Hermanson märgivad majandusaruande lõpus arvamuses, et aruanne kajastab ettevõtte tegevust õiglaselt, va spikaajalise laenunõude osas.
Audiitorid märgivad, et vastavalt heale tavale tuleb hinnata laenunõudest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtust. Kui see on madalam kui bilansiline väärtus, tuleks laenunõuet alla hinnata.
„Meil ei olnud auditiprotseduuride käigus võimalik saada piisavalt tõendusmaterjali sarnaste tunnustega laenude turu intressimäärade kohta- leidmaks sobivat diskontomäära- ning samuti ei olnud meil võimalik saada piisavalt tõendusmaterjali laenunõud laekumise tõenäosuse osas," märgivad audiitorid. Nendest asjaolude tõttu ei olnud audiitoritel võimalik veenduda, kas ja kui palju oleks tulnud laenunõuet eelmise aasta lõpus alla hinnata.