Norra suurpank teenis Eestis üle kuue miljoni euro kasumit


DNB pank
DNB pankFoto: Ilmar Saabas

DNB Panga 2016. aasta puhaskasum oli Eestis 6,3 miljonit eurot, kasvades 83% võrreldes eelmise aastaga. Kasum teeniti peamiselt tänu laenuportfelli olulisele kvaliteedi paranemisele ja tõhusale kulude kontrollile.

Panga 2016. aasta kogutulu küündis 12,7 miljoni euroni. DNB Panga laenude netomaht jäi samale tasemele võrreldes eelmise aastaga ja ulatus 2016. aasta lõpuks 542,2 miljoni euroni. Hoiuseportfelli maht oli 2016. aasta lõpuks 329,9 miljonit eurot.

Balti riikide majanduskasv jäi DNB Panga tegevjuhi Ivars Kapitoviči sõnul mullu oodatust väiksemaks, kasvades Eestis vastavalt 1,2%, Lätis 2,0% ja Leedus 2,1%. 2017. aastal on oodata kasvukiiruse ühtlustumist, kuid Eesti kasvutempo jääb ka siis teiste Balti riikidega võrreldes aeglasemaks (Eesti 2,5%, Läti 2,9%, Leedu 3,2%).

“Eesti ettevõtlusmajandus seisab tervikuna silmitsi vajadusega muutuda, et tagada jätkusuutlik areng. Pidevalt tõusvad tööjõukulud uue käibekasvu ja kasumlikkuse taastumiseta ei vii enam edasi. Selleks, et ettevõtete kulud lõplikult kasumit ära ei sööks, tuleb teha nutikamaid ja pikemaajalisi investeeringuid,” selgitas Kapitovičs.

Mullu augustis teatasid DNB ja Nordea oma Baltikumi äride ühendamisest ja ühtse Baltikumi panga loomisest. Tehinguga plaanitakse lõpule jõuda 2017. aasta teises kvartalis.

DNB Grupi 2016. aasta kasumiks oli 19,3 miljardit NOK (2,2 miljardit eurot), mis on 5,6 miljardit NOK vähem võrreldes aasta varasemaga. Kasumi langus oli tingitud peamiselt laenude allahindlusest naftatööstuse- ja laevandussektoris.

“Vaatamata mõnetisele kasumi langusele ja valuutakursside kõikumistele oleme Grupi tulemusega rahul,” sõnas DNB Grupi tegevjuht Rune Bjerke. “Nüüd, kus oleme oma kapitaliresevi eesmärgid aegsasti täitnud, saab meie järgmise perioodi eesmärgiks suurendada oluliselt omakapitali tootlust,” lisas Grupi tegevjuht Bjerke.