Novembris vähenesid Eesti hinnapiirkonnas ostetud elektrikogused 25%


Novembris vähenesid Eesti hinnapiirkonnas ostetud elektrikogused 25%
Foto: Ilmar Saabas

Läti hüdroenergia tootmise kasv tõi novembris NPS Eesti hinnapiirkonnas kaasa elektribörsilt ostetud koguste ligi 25 % languse, müüdud kogused kasvasid 5%.

Nord Pool Spot (NPS) Eesti hinnapiirkonnas vähenesid novembris ostetud kogused 24,6% võrra 382,8 GWh-lt 288,6 GWh-le. Põhjuseks suurveest tulenev Läti hüdrojaamade tootmise oluline tõus, mistõttu kattis Läti oma sisemaise tootmisega 91% kogutarbimisest. Oktoobris oli sama number 64%. Võrreldes eelmise kuuga osteti Lätti NPS Estonia hinnapiirkonnast ligi 62% vähem, teatas Elering.

NPS Eesti hinnapiirkonnas müüdud kogused suurenesid 5,5% võrra 478 GWh-ni. Kokku on novembri lõpuks Eesti hinnapiirkonnas müüdud üle 3,3 TWh.

Novembri müügikoguse suurenemise põhjuseks on suur hinnavahe Eesti ja Soome hinnapiirkondade hindade vahel ning Läti hüdrojaamade tootmise oluline kasv. Estlink kaablil liikus energia 93% ajast Soome suunas ning Soome eksporditud kogused praktiliselt kahekordistusid (101,2 GWh – 200,2 GWh-le). Samal ajal langes import Soomest 66%, moodustades 10,3 GWh.

Novembrikuu keskmine hind oli Eesti hinnapiirkonnas 50,35 EUR/MWh, NPS Soome hind oli 56,63 EUR/MWh ja Baltpooli keskmine hind 45,7 EUR/MWh. Baltpooli keskmine hind oli esmakordselt alates NPS Eesti hinnapiirkonna avamisest aprillis Eesti ja Soome hinnapiirkondade hindadest madalam.

Tulevikutehingute hinnad novembris jäid vahemikku 44,8-54,0 EUR/MWh. Hinnad tõusid alates 25. novembrist, mil NPS päev-ette turul süsteemi päeva keskmiseks hinnaks kujunes üle 60 EUR/MWh kohta.

NPS Eesti hinnapiirkonnas ostetud elektrienergia käive oli novembris 14,4 miljonit eurot ja müüdud elektrienergia käive 24,0 miljonit eurot.