NPS Eesti hinnapiirkonnas osteti veebruaris 15% vähem elektrit

 (4)
NPS Eesti hinnapiirkonnas osteti veebruaris 15% vähem elektrit
EleringFoto: Andres Putting

Põhjamaade elektribörsi Nord Pool Spot (NPS) Eesti hinnapiirkonnas langesid börsilt ostetud kogused tänu Läti turuosaliste vähenenud aktiivsusele ligi 15% ning veebruarikuu külmad ilmad ja tarbimise kasv tõid kaasa jaanuariga võrreldes kasvanud elektrihinna.

Veebruari alguses saabunud külmalaine tingis suurenenud elektrienergia tarbimise kogu Euroopas, mistõttu tõusis elektrienergia hind nii Põhjamaades kui ka Kesk-Euroopas, teatas Elering.

NPS Eesti hinnapiirkonna veebruarikuu keskmiseks elektrienergia hinnaks kujunes 48,47 EUR/MWh ning võrreldes jaanuariga tõusis see seoses külmenenud ilmade ja suurenenud tarbimisega 8,7 EUR/MWh võrra.

Võrreldes 2011. aasta veebruariga oli Eesti hinnapiirkonna hind pea samal tasemel (47,7 EUR/MWh), samas kui Soome hind on võrreldes aastatagusega langenud 11,77 EUR/MWh võrra.

Languse põhjuseks nii Soomes kui ka mujal Põhjamaades on kõrgem hüdroreservuaaride täituvus käesoleval aastal. Lisaks pandi käesoleval talvel töösse uus Soome ja Rootsi vaheline elektriühendus Fenno-Skan 2, mis suurendas läbilaskevõimet Soome ja Rootsi vahel. Veebruari lõpus lülitus aga Fenno-Skan 2 avariiliselt välja ning plaanide järgselt ei saa ühendus töökorda kuni maikuuni.

NPS Eesti hinnapiirkonnas müüdi veebruaris kokku 361 GWh elektrienergiat, millest Eesti turuosalised müüsid jätkuvalt suurima osa ehk 251 GWh ning Läti turuosalised 5,0 GWh ja Leedu 105,7 GWh.

Olulisim muutus oli Läti ja Leedu turuosaliste poolt müüdud koguste märkimisväärne kasv, seda hoolimata Baltpooli kõrgemast hinnatasemest võrreldes Eestiga. Kuna NPS Eesti piirkond ei ole seotud Baltpooli elektribörsiga, siis ei toimi turg efektiivselt ning energiavood ei ole alati madalama hinnaga piirkonnast kõrgema hinnaga piirkonda.

Ostetud kogused langesid veebruaris 15% ehk 381 GWh-ni. Languse taga on eelkõige Läti turuosalised, kes võrreldes jaanuariga vähendasid tarneid märkimisväärselt 163 GWh-lt 96 GWh-le.

Sarnaselt jaanuarile ületasid ka veebruaris NPS Eesti hinnapiirkonnas ostetud kogused müüdud koguseid, mille vahe imporditi läbi EstLink 1 kaabli Soomest Eestisse.

Soomest imporditud kogus vähenes võrreldes jaanuarikuuga siiski oluliselt ning netoimport oli kokku 19 GWh (jaanuaris 99 GWh). Kokku eksporditi Soome 67 GWh ning imporditi 86 GWh (jaanuaris vastavalt 22 GWh ning 121 GWh).

Veebruaris tõusid ka CO2 emissioonide hinnad, kuid hüppelisi muutusi ei toimunud ning maksimaalne hind jäi siiski alla 10 EUR/t.

Veebruarikuus oli võimsusvoog EstLink 1 kaablil 54% ajast Soomest Eestisse ning 46% ajast Eestist Soome.