NRG-tehing jäi katki

 (20)
Narva Elektrijaam
Narva Elektrijaam

Valitsus võttis teisipäeval teadmiseks majandusministri info NRG tehingu katkemise kohta ning kohustas ministrit esitama kolme kuu jooksul alternatiivsed ettepanekud, kuidas jätkata Narva elektrijaamade renoveerimisprojekti.

Valitsus võttis teadmiseks majandusminister Henrik Hololei informatsiooni selle kohta, et mullu 6. septembril Eesti Energia ASi ja NRG Energy, Inc. poolt pankadele Société Générale, Bank of Tokyo-Mitsubishi ja KBC Finance Ireland antud mandaat korraldamaks AS Narva Elektrijaamad kahe energiaploki renoveerimist 270 miljoni EUR summas põhilaenuna ning 15 miljoni EUR suuruses summas käibekapitali laenuna lõppes 31. detsembril kavandatud laenulepinguid sõlmimata.

Samuti on lõppenud 2000. aasta 25. augustil ASi Narva Elektrijaamad, Eesti Energia ASi, NRGenerating Holdings (nr 14) B.V. ja NRG Energy, Inc. vahel sõlmitud ASiga Narva Elektrijaamad seonduvate lepingute põhitingimuste kokkulepe vastavaid lepinguid sõlmimata, teatas ETAle valitsuse pressibüroo.

Selle tulenevast tegi valitsus majandusministrile ülesandeks esitada valitsusele kuni kolme kuu jooksul alternatiivsed ettepanekud, kuidas jätkata Narva elektrijaamade renoveerimisprojekti.