Olympic kavatseb väikeaktsionärid välja suruda

 (1)
Parbuse kohtuasjaga seotud kinnisvara. - 13
Parbuse kohtuasjaga seotud kinnisvara. - 13Foto: Rene Suurkaev

Olympic Entertainment Group (OEG) teatas, et on saanud suuraktsionärilt Odyssey Europe AS-ilt taotluse vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmiseks rahalise hüvitise eest summas 1,4 eurot. Seda on oluliselt vähem, kui varasemalt aktsionäridele pakutud hind 1,9 eurot, samas tahavad allesjäänud väikeaktsionärid saada aktsia eest üle 2 euro. Plaan tähendaks nn squeeze-outi ehk vähemusaktsionäride ettevõttest välja surumist.

OEG juhatus tegeleb hetkel aktsionäride erakorralise üldkoosoleku ettevalmistamisega Ühinemise käigus Squeeze-out’i läbiviimise kohta otsuse vastuvõtmiseks. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos muude seaduses nõutud dokumentidega avaldatakse õigusaktidega ettenähtud korras lähiajal. Ühinemisleping OEG ja Odyssey vahel peaks sõlmitama täna. Viimasele kuulub teate kohaselt 136 630 452 OEG aktsiat, mis esindavad rohkem kui 9/10 OEG aktsiakapitalist.