Olympic kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku - plaanis on börsilt lahkumine ametlikuks teha

 (2)
Armin Karu
Armin KaruFoto: Tiit Blaat

Olympic Entertainment Groupi nõukogu teeb ettepaneku kanda kogu 2017. majandusaasta puhaskasum - veidi üle 30 miljoni euro - eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Aktsionäridel soovitab nõukogu oma aktsiad maha müüa.

Ametist lahkuv nõukogu teeb ettepaneku valida viieks aastaks uuteks nõukogu liikmeteks Mickael Betito, Günter Maximilian Schmid, Stephen Mark Peel, Stefan Kowski ja Corey David Plummer.

Kõik nõukogu liikmed on arvamusel, et ülevõtupakkumine on OEG-le ja selle ärivõimalustele kasulik. Nende hinnangul ei ole ette näha, et pakkumine mõjutaks OEG töösuhteid. Ülevõtja on viidanud, et ei kavatse muuta OEG registreeritud aadressi ega viia peakontorit Tallinnast teise asukohta üle, samuti ei kavatseta OEG võtmetähtsusega tegevuskohti teise kohta üle viia ega sulgeda. Grupi ühingute korporatiivse struktuuri osas kavandatavate muudatuste osas ei ole nõukogu hinnangul tõenäoline, et need mõjutaks töösuhteid.

Kõik nõukogu liikmed on arvamusel, et OEG aktsiate eest pakutav hüvitis, st 1,9 eurot aktsia kohta, mis makstakse rahas, on õiglane ja mõistlik, arvestades, et aktsiate eest pakutav ostuhind on 3,26% kõrgem kui OEG aktsiate viimase kuue kuu kaalutud keskmine börsihind enne ülevõtmise kavatsuse avalikustamist 19.03.2018, ning arvestades, et kaks suuraktsionäri (st OÜ HansaAssets ja OÜ Hendaya Invest) on sama pakkumise vastu võtnud ilma mis tahes täiendavaid tasusid või hüvitisi saamata. Seetõttu toetab nõukogu pakkumist ja soovitab aktsionäridel pakkumine vastu võtta, eriti arvestades ülevõtja kavatsust viia ühing börsilt ära ning lõpetada OEG aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna börsil.

Seotud lood:

Nõukogu liige Liina Linsi on teatanud nõukogule, et kavatseb pakkumise vastu võtta. Talle kuulub 26 000 OEG aktsiat, mis moodustab 0,0171% kõigist OEG aktsiatest. Madis Jääger ja Meelis Pielberg (juhatuse liikmed) on samuti nõukogule teatanud, et nad kavatsevad pakkumise vastu võtta. Madis Jäägerile kuulub 75 000 OEG aktsiat, mis moodustab 0,0494% kõigist OEG aktsiatest, ja Meelis Pielbergile kuulub 50 000 OEG aktsiat, mis moodustab 0,0329% kõigist OEG aktsiatest.

Nõukogu teeb ka ettepaneku lõpetatada Olympicu aktsiate noteerimine Tallinna börsil; anda juhatusele (ja igale juhatuse liikmele eraldi) juhised esitada niipea kui mõistlikult võimalik pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist Tallinna börsile noteerimise lõpetamise avaldus; ning volitada juhatust (ja iga juhatuse liiget eraldi) vastavalt tema paremale äranägemisele kõigiks tegevusteks, mis võivad olla noteerimise lõpetamiseks või sellega seoses vajalikud.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist ehk 4. mail. Koosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval, ehk 11. mail kell 14:30.